www.engineering-norge.com
Sodena

TurboWin 8.0

Den seneste versjonen av TurboWin er spesielt oppdatert til å gi vesentlig sikrere navigasjon og å gjøre fisket enklere og mer produktivt. Takket være mange nye funksjoner er dette det mest komplette og tilpassede systemet for fiskeaktiviteter.

TurboWin 8.0
Det brukervennlige systemet fungerer både med offisielle elektroniske sjøkart (ENC -Electronic Navigational Chart) og private kart. Systemet muliggjør bruk av, eller utarbeidelse av egen, database.
Tydelig visning av essensiell informasjon som seilingsled, områder, tidevann, strømmer, merker, sedimentologi, dybdemåling, så vel som 3D-visning, lag et sanntidsbilde av arbeidsforholdene.
Denne seneste versjonen av TurboWin, som integrerer Mini-ECDIS spesifikasjoner (Electronic Chart Display and Information System) definert av fiskerimyndighetene, UKHO (det britiske sjøkartverket) og MCA (Maritime and Coastguard Agency), gir papirløs navigasjon samtidig som man benytter standard fiskeprogramvare for sikker navigasjon.

TurboWin 8.0 inneholder en rekke nye funksjoner:
- Automatisk oppdatering av fartøyets kurs og informasjon fra AIS-utstyr (Automatisk Identifikasjonssystem).
- Ny egendefinert fartøydatabase for rask visuell fartøyidentifisering ved hjelp av ikoner.
- Mulighet for å sende og motta AIS-beskjeder fra navigasjonsskjermen.
- Kollisjonsfarealarm med beskjed som vises direkte på kartet.
- Forbedret S57 ENC-styring og betjening.
- Integrert Mini-ECDIS-spesifikasjoner med:
- navigasjonsvisning (kun med S57 ENC-kart).
- anti grunnstøtingsalarm for sikker navigasjon, med enkel kontroll over kursen.
- rask tilgang til å veksle mellom GPS-sensorer.
- liste over mål (AIS, Arpa (Automatic Radar Plotting Aid), EBL merke (Electronic Bearing Line)) pluss mulighet for korte beskjeder.
- JRC/Koden radar: Fullkontroll radarintegrasjon med overlegg i kart samt målsøking.

Med fler enn 5.000 skipsinstallasjoner er SODENA en leder innen navigasjonssystemer. TurboWin 8.0 er spesielt utviklet for fiskere og selges gjennom et internasjonalt forhandlernettverk. SODENA er til stede i markedet gjennom egne kontorer og representanter i Frankrike, Storbritannia, USA, Uruguay, Norge, Danmark, Island, Sverige, Spania, Italia, Hellas, Polen, Portugal og mange andre land.
SODENA er ISO 9001 sertifisert.

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 155 000+ IMP-følgerne