www.engineering-norge.com
BRADY

Gratis anleggsskilt i kampen mot COVID-19


Sikkerhets- og identifikasjonsspesialisten Brady Corporation tilbyr skilt som kan lastes ned og brukes i kampen mot å stoppe spredningen av koronaviruset. Den gratis nedlastingen av utskriftsklare filer fra Bradys nettside er tilgjengelig for alle.

Tydelig kommunikasjon av mottiltak
Alle skilt som tilbys, er i samsvar eller helt på linje med den internasjonale standarden ISO 7010, slik at de vil kunne bli forstått av så mange som mulig verden over. Alle skiltene har et lett gjenkjennelig symbol for så å si alle sikkerhetstiltak ifm. COVID-19, alt fra påminnelse om håndvask og det å holde avstand, til bruk av personlig verneutstyr.

Gi rask informasjon om endringer på anlegget
I mange land og regioner er den fulle effekten og varigheten av sikkerhetstiltak mot koronaviruset fortsatt usikker, derfor vil det kanskje være nødvendig å endre sikkerhetstiltak, og også muligheten for tilgang til anlegg, raskt. For å hjelpe til med identifiseringen av endrede sikkerhetstiltak innenfor spesifikke anleggsområder har Brady delt skiltene inn i fire typer: informasjon til besøkende i resepsjonsområdet, påminnelse om best mulig metode for desinfisering av hender, påminnelse til ansatte om bruk av riktig verneutstyr og kommunikasjon av generelle sikkerhetstiltak, som å holde avstand til hverandre og å unngå å håndhilse.

Kan skrives ut på alle typer papir
Bradys sikkerhets- og identifikasjonsskilt er normalt tilgjengelige på robuste, industrielle materialer som krever en spesialskriver med varmeoverføring for utskrift. Men for å kunne gjøre sikkerhetsskiltene raskt tilgjengelig på alle typer anlegg, er de nå organisert i helfargeformat og er enkle å skrive ut på de fleste kontorskrivere. Etter at skiltsett er skrevet ut på papir, kan de festes med tape på dører eller glatte vegger der det er behov for tydelig kommunikasjon av midlertidige sikkerhetstiltak.

Last ned «Skriv ut skilt gratis».


Gratis anleggsskilt i kampen mot COVID-19

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 15 000+ IMP-følgerne