www.engineering-norge.com
Stauff News

STAUFF PRESENTERER ONLINE-KONFIGURATOR FOR HYDRAULIKKFILTRE

Valg av filter - ganske enkelt.

STAUFF PRESENTERER ONLINE-KONFIGURATOR FOR HYDRAULIKKFILTRE

Med den nye online-konfiguratoren på hjemmesiden til Stauff kan hydraulikkonstruktøren i noen få intuitive og forståelige trinn velge det passende hydraulikkfilteret til sitt aktuelle prosjekt. Også de som driver med vedlikehold som trenger et erstatningsfilter til et
eksisterende anlegg, kan dra nytte av den enkle måten å bruke konfiguratoren på fordi å beregne et filterutvalg er komplekst.

Filtrering blir et stadig viktigere tema for produsenter og brukere av hydrauliske systemer. En behovsriktig filtrering av hydraulikkvæske er en sentral forutsetning for hydraulikksystemets kontinuerlig høye ytelse. I tillegg øker levetiden på komponenter som pumper og ventiler, og minsker sannsynligheten for utfall av hele systemet.

Konstruktører som vil dra nytte av disse fordelene, står overfor en kompleks og tidkrevende oppgave. For når du skal velge det optimale hydraulikkfilteret, må mange parametre tas i betraktning - for eksempel den maksimale nominelle strømningshastigheten gjennom filteret, viskositeten og tettheten til det hydrauliske mediet så vel som filterets finhet og materiale. Fra disse parametrene registreres det individuelle differansetrykket (trykktapet) som må sammenlignes med det maksimalt tillatte trykktapet. Hvis den virkelige verdien er høyere enn det nominelle verditapet, må beregningen starte på nytt. Prinsipielt gjelder: « Så mye filtrering som nødvendig hhv. så lite trykktap som mulig. » Fordi trykktapet påvirker ytelsen til hele hydraulikksystemet.

Fra nå av kan konstruktøren også gjøre det veldig enkelt. På hjemmesiden til Stauff er « Online Filter Calculator » klar til bruk. Basert på informasjonen ovenfor og med bare noen få klikk er det mulig å velge et hydraulikkfilter raskt og presist for den enkelte applikasjonen.

Brukere - som ikke behøver å registrere seg eller logge inn - føres til en meny der det spørres etter de relevante parametrene for å velge et filter. Konfiguratoren starter med valg av filtertype (trykkfilter, returfilter, in-line-filter, bypassfilter) og ventilene (bypass-, tilbakeslags-, reverserings- eller multifunksjonsventil).

Når brukeren i neste trinn har valgt filtermediet og filterfinheten i mikrometer, ber konfiguratoren om volumstrøm og systemtrykk samt viskositet, temperatur og ISO-type til det anvendte hydrauliske mediet.

På basis av disse opplysningene lager konfiguratoren flere forslag til hus og filter. Alle forslagene til hus og elementer fremstilles i en tabell sammen med de tekniske opplysningene slik at en enkel sammenligning er mulig.

Når brukeren har bestemt seg for et filter, velger han fra valglisten det ønskede tetningsmaterialet, tilkoblingen og type tilsmussingsvisning. Dermed er konfiguratoren ferdig, og det valgte filteret med alle tekniske opplysninger inkludert monterings- og tilkoblingsdimensjoner, egenskaper og snittbilde vises. For den valgte filtertypen kan « brukeren » rett fra konfiguratoren foreta en forespørsel direkte til STAUFF.

Stauff konfiguratoren kan brukes gratis på hjemmesiden til STAUFF: www.stauff.com/calculator

www.stauff.com

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 15 000+ IMP-følgerne