www.engineering-norge.com
Stauff News

Korrosjonsfast skrukobling fra Stauff for 720 bar driftstrykk

For redningshydraulikk og hydrauliske manuelle pumper.

Korrosjonsfast skrukobling fra Stauff for 720 bar driftstrykk
Skrukoblingen QRC-HI egner seg for høytrykksanvendelser opptil 720 bar. Nyhet i den aktuelle modellgenerasjonen er det høyvirksomme korrosjonsvernet på sink-nikkel-basis og den individuelle kodingen til koblingene.

Etter en gjennomarbeiding tilbyr Stauff skrukoblingen QRC-HI for trykk opptil 720 bar med et høyvirksomt korrosjonsvernbelegg på sink-nikkel-basis. Også den individuelle kodingen er ny, og denne gir en hurtig identifisering og sporbarhet for hver enkelt kobling.

Hydrauliske manuelle pumper kan lett stille flere hundre bar til disposisjon, og ved mange brukstilfeller blir de aktuelle verktøyene byttet ut på nytt igjen – for eksempel innen redningshydraulikk.

For dette bruksområdet har Stauff en skrukobling i det omfangsrike programmet, som ble spesialutviklet for svært høye driftstrykk. QRC-HI som er tilgjengelig i de nominelle størrelsene fra DN 6,3 til DN 10, egner seg for trykk opptil 720 bar og nominelle gjennomstrømninger opptil 20 l/min (aktuelt i avhengighet av nominell størrelse). Åpningen og lukkingen overtar en kjegleventil, alternativt kan brukeren også bruke en variant med kuleventil (QRC-HIB).

Den nyeste, gjennomarbeidede versjonen av disse skrukoblingene skiller seg fra forgjengerserien bl.a. på grunn av et forbedret korrosjonsvern. For koblingene er fra nå av belagt med sink-nikkel-korrosjonsvernet, som allerede er utprøvd i standardkoblingsprogrammet.

Belegget tilbyr maksimal bestandighet mot rødrust/grunnmetallkorrosjon under praktiske betingelser og overtreffer selv de høyeste kravene til korrosjonsbeskyttelsesklasse K5, som er definert i VDMA-enhetsblad 24576 for rørforbindelser. Den høye utvidelsesevnen til belegget skaper forutsetningen for overgjennomsnittlig slitefasthet ved høy mekanisk belastning. Dessuten er QRC-HI-koblingene nå utstyrt med en kode som gjør det mulig med hurtig identifisering og sporingsevne.

Uforandret er den kompakte konstruksjonen og den lave vekten til QRC-HI (hhv. QRC-HIB), den høye kvaliteten og den universale bruksevnen: Begge koblinger kan utveksles med andre fabrikater som tilsvarer konstruksjonsmåten til ISO 14540.

www.stauff.com

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 15 000+ IMP-følgerne