www.engineering-norge.com
Alfalaval News

Hvordan spare 71 % i vannkostnader med ThinkTop V70-oppgradering

Spar 71 % i vannkostnader ved å oppgradere hver fjerde ventilkontrolltopp.

Hvordan spare 71 % i vannkostnader med ThinkTop V70-oppgradering

Vil du øke avkastningen? Sikre hygieniesikkerhet? Redusere driftskostnader? Oppnå bærekraftsmålene dine?
La ekspertene ved Alfa Lavals applikasjons- og innovasjonssenter for væskehåndtering løse utfordringene du står overfor. Et ledende globalt bryggeri gjorde nettopp dette, slik at de kunne finne den beste måten å redusere vannkostnadene på, under rengjøring av blandesikre ventiler. Uansett bransje eller utfordring kan ekspertene våre finne en innovativ løsning som passer deg.

Testresultater – mer enn 71 % i vannbesparelser
Å oppgradere alle ventilkontrolltoppene på en blandesikker ventilgruppe er ikke alltid den optimale tilnærmingen for å øke prosessytelsen, spesielt i bransjer med mindre hyppige rengjøringskrav.

Det var i alle fall det ekspertene våre på applikasjons- og innovasjonssenteret fant ut da de så nærmere på en solid oppgraderingsstrategi for bryggeriet. Ekspertene våre testet tre scenarier ved hjelp av et oppsett som var identisk med bryggeriets eget.

Den optimale løsningen? Oppgradering av hver fjerde ventilkontrolltopp var den klart mest attraktive løsningen sammenlignet med en oppgradering av alle.

"En total oppgradering er ikke alltid den beste tilnærmingen. Noen ganger kommer du langt med litt oppfinnsomhet", sier Mario Kurilic, teknisk salgssjef, Food & Water, Alfa Laval.

Han fortsetter: "Bruk av en ThinkTop V70 til å kontrollere fire ventilaktuatorer ga 71 % vannbesparelse og krevde mindre investering enn å endre alle kontrolltoppene.”

Klikk her for å se hvordan testen gikk.

Raskere ventilrengjøring, raskere tilbakebetalingstid
ThinkTop V70 med funksjon for burst-ventilseterengjøring rengjør effektivt ventilsetet mye raskere og bruker mindre vann enn bryggeriets nåværende rengjøringssystem.

Dette gjør det mulig å realisere tilbakebetaling på mindre enn ett år, avhengig av rengjøringskrav, frekvens og kostnadsstruktur.

Utforsk Alfa Laval ThinkTop V70.

www.alfalaval.com

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 15 000+ IMP-følgerne