www.engineering-norge.com
Stauff News

STAUFF Form EVO med Viton®-tetning

STAUFF Form blir til STAUFF Form EVO. Den avgjørende forskjellen til røromformingssystemet som i 2015 ble presentert for første gang: Den til nå benyttede adapterringen av metall med en fast forbundet elastomertetning erstattes av en “enkel” FKM (Viton®-tetning).

STAUFF Form EVO med Viton®-tetning
Rørforbindelsessystemet STAUFF Form EVO er basert fullstendig på standardkomponenter, og er nå tilgjengelig med rimelige Viton®-tetninger.

Dette er billigere og derfor spesielt interessant for anvendelser med stort volum uten at det går ut over sikkerheten. “Prinsippet til vårt omformingssystem forblir det samme”, forklarer produktsjef Andreas Toporowsky. “Når det omformede røret skrus sammen med en konvensjonell monteringskropp og en overfalsmutter, får man en formtilpasset forbindelse. Viton®-tetningen er på en måte et ekstra sikkerhetselement for å tette den eneste mulige lekkasjeveien.” Siden denne tetningen er symmetrisk, er feil ved monteringen på den omformede rørenden utelukket. Tetningsvirkningen til et omformingssystem støttes i tillegg av hydraulikkanleggets systemtrykk slik at STAUFF Form EVO er spesielt egnet til høytrykk-anvendelser, akkurat som forgjengeren som fortsatt er tilgjengelig.

Ikke nødvendig å skifte ut omformingsmaskinen
Begge systemene omformes med de samme maskinene som brukes over hele verden siden 2015. For bearbeidingen av STAUFF Form EVO må kun verktøysettene skiftes ut og det må gjennomføres en programmvareoppdatering fordi omformingskonturen til geometrien av den nye Viton®-tetningsringen ble tilpasset tilsvarende. Maskinene videreutvikles kontinuerlig.

En stor fordel til den nye generasjonen er for eksempel, også i forhold til andre omformingssystemer, de kortere innspenningslengdene på 3,5–6 cm slik at det kan realiseres spesielt kompakte rørsystemer med små radier. Programmvareoppdateringer eller parameterskifter kan installeres online takket være skytilkobling, som ble utviklet i 2019 og som er enkelt å etterinstallere. Det velprøvde STAUFF Form-systemet forblir også tilgjengelig. Kunder som vil benytte seg av STAUFF Form EVO støttes individuelt under omstillingen.

STAUFF Form EVO står for stål- og edelstålrør i dimensjoner fra 6 x 1,5 mm til 42 x 4 mm (lett komponentserie) og fra 6 x 1,5 mm til 38 x 6 mm (tung komponentserie).

Mer informasjon: https://stauff.com/en/landing-pages/stauff-form-evo

www.stauff.com

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 15 000+ IMP-følgerne