www.engineering-norge.com
Seco Tools

Seco's maskinovervåkning maksimerer maskineffektiviteten

Produksjonsverksteder har behov for å måle og kvantifisere årsakene til uproduktiv tid, slik at de kan optimalisere driftseffektiviteten. Maskinovervåkning fra Seco gir tilgang til databasert kunnskap de trenger for å ikke bare kontrollere produksjonseffektiviteten, men også oppnå høyere produksjonsvolum og produktkvalitet.


Secos maskinovervåkning gjennomgår produksjonsdata kontinuerlig og i sanntid for å kunne gi deg en fullverdig oversikt over hva som skjer ute på fabrikkgulvet og ellers på anlegget. Disse dataene legges til grunn for en grundig profilering av de daglige aktivitetene og kan brukes til å varsle om behov for lokal inngripen eller sende eksterne rapporter om produksjonskritiske parametere.

Bli kvitt flaskehalser og oppnå økt effektivitet
Detaljert innsikt i maskindriften på alle bemannede eller ubemannede skift, gjør det enkelt for produksjonsverksteder å overvåke den totale utstyrseffektiviteten (OEE, Overall Equipment Effectiveness) og gjøre kontinuerlige forbedringer av driften. Noe som forenkler både planlegging og kommunikasjon. Slik databasert oversikt vil etterhvert avsløre de grunnleggende årsakene til at produksjonsproblemer oppstår.

Kostnadseffektiv datainnsamling
Begrensninger i tilgang til sanntids produksjonsdata forsinker produsentens evne til å respondere på problemer tilknyttet individuelle oppgaver, maskiner, enheter og den generelle arbeidsflyten. Secos maskinovervåkning har en lav startpris og sørger for en bedre kommunikasjonsflyt mellom gulvet og ledelsen ved å legge til rette for databasert smartproduksjon.

Fargekodede matriser på sanntids kontrolltavler gir produsentene dataene de behøver for å kunne forbedre effektiviteten. De ansatte kan også enkelt legge inn data og observasjoner, kategorisere maskin avbruddstid og bidra til å fastslå årsaken til problemene. Disse ledende tjenesteløsningene er mulige takket være samarbeid med et eksklusivt nettverk av ledende programvareleverandører og teknologipartnere, som Machine Metrics.

Nyttige løsninger
I stedet for å bare tilby kundene datainnsamlingsløsninger som utelukkende samler inn informasjon fra produksjonsprosessen, er Secos tjenesteportefølje allsidig og bred. For ethvert problem som kan har innvirkning på produksjonseffektiviteten, gjør Seco's lange erfaring og enestående kunnskapsoppbygging innen produksjon oss i stand til å finne fram til effektive løsninger i samarbeid med kundene.

Selv om data og analyser er viktige for verkstedene, blir disse verktøyene enda viktige innenfor rammen av et bredere spekter av Seco-støtteløsninger, som tar for seg alt fra teknisk opplæring av de ansatte til optimalisering av verktøybruken. Et slikt globalt fokus – bygget opp gjennom et samarbeid med kunden om kontinuerlige forbedringer – fører til et godt partnerskap og full oversikt over maskinkapasiteten.

###


Seco's maskinovervåkning maksimerer maskineffektiviteten

Seco Machine Monitoring

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 155 000+ IMP-følgerne