www.engineering-norge.com
Alfa Laval News

Ny Alfa Laval ThinkTop puls seat clean for avløpsventiler sparer opptil 95 % CIP-væske

Avløpsventiler utgjør opptil 20 % av alle ventilene i et typisk prosessanlegg. Å rengjøre dem er kostbart, vanskelig og tidkrevende på grunn av lange rengjøringssykluser og risiko for trykkstøt. Den nye Alfa Laval ThinkTop pulse seat clean håndterer alle disse utfordringene. Den rengjør avløpsventiler raskt og effektivt og sparer opptil 95 % CIP-væske (Cleaning-in-Place).

Ny Alfa Laval ThinkTop puls seat clean for avløpsventiler sparer opptil 95 % CIP-væske

ThinkTop hever standarden for vannsparing nok en gang. Den nye funksjonen pulse seat clean gjør det samme for avløpsventiler som burst seat clean gjorde for blandingssikre ventiler i 2019. Mens burst seat clean reduserer forbruket av CIP-væske for blandingssikre ventiler med opptil 90 %, reduserer pulse seat clean avløpsventilenes forbruk av CIP-væske med opptil 95 %.

Mer besparelse, mer oppetid
Tenk deg hvilke besparelser som blir mulige med denne standard automatiserte ventilstillingsfunksjonen, som utløses av et signal fra en PLS (programmerbar logisk styring) og styres av Alfa Laval ThinkTop V50 og V70 sensor- og styreenheter.

"ThinkTop pulse seat clean sørger for uante besparelser i CIP-væske for eiere og operatører av prosessanlegg, sammenlignet med konvensjonell PLS-styrt og timerbasert seat cleaning", sier René Stietz, Product Portfolio Manager, Valves and Automation, Alfa Laval. "Alfa Laval er den første og eneste leverandøren av ventilautomatiseringsløsninger som gir betydelige besparelser i CIP-væske for avløpsventiler."

Raskere, mer effektiv pulsrengjøring
Korte støt, eller puls, driver ventilrengjøringsprosessen og aktiverer ventilen når skjærkreftene når høydepunktet. Hver posisjonsbasert puls varer mindre enn et sekund og forhindrer trykkstøt i systemet. Pulsen skaper en høyturbulent strømning når væsken passerer gjennom det smale mellomrommet mellom ventilhuset og ventilsetet og fjerner effektivt alle rester fra avløpsventilene.

100 % rengjøringsvalidering av avløpsventiler
Pulse seat clean gjør det enkelt å styre og validere ventilrengjøringssyklusene. Ventilstillingen styres ikke av PLS-timeren, men av Alfa Laval ThinkTop. I tillegg til å redusere volumet av CIP-væske som brukes, programmeres sensoren til å åpne og lukke setet raskt, noe som gir raskere og grundigere rengjøring og hygiene enn timerstyrt rengjøring. ThinkTop bekrefter også at ventilrengjøringen er blitt fullført.

Pulse seat clean er beregnet på avløpsventiler i form av enkeltseteventiler eller spjeldventiler, og den er en standardfunksjon på ThinkTop V50 og V70 sensor- og styreenheter med én magnetventil. Uavhengig av aktuatormodus kan avløpsventilen konfigureres som en normalt åpen eller normalt lukket stenge- eller omkoblingsventil. Pulse seat clean forenkler idriftsettelse av ventiler, forhindrer trykkstøt og reduserer CIP-væske og tidsforbruk.

Mer informasjon finner du på alfalaval.com/ThinkTop

www.alfalaval.com

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 155 000+ IMP-følgerne