www.engineering-norge.com
GE News

GE presenterer verdens første 420 kV SF6-frie g3 effektbryter for gassisolerte transformatorstasjoner

I en historisk milepæl for kraftindustrien presenterte GE Renewable Energys Grid Solutions (NYSE-GE) verdens første prototype på en 420 kV, 63 kA g3 effektbryter1 for gassisolerte transformatorstasjoner (GIS).

GE presenterer verdens første 420 kV SF6-frie g3 effektbryter for gassisolerte transformatorstasjoner

G3-effektbryteren ble nylig presentert for en gruppe ledende nettselskaper fra hele Europa på et virtuelt seminar. Ytelsen som oppnås med prototypen betyr at industrien snart vil ha et gjennomførbart SF6-fritt alternativ for høyspentprodukter. Denne prototypen viser at det snart vil finnes et SF6-fritt alternativ for de høyere spenningene i transmisjonsnettet. Komplett utvilket 420 kV fullstendig g3 gassisolerte koblingsanlegg (GIS) som inkluderer g3-effektbryteren, forventes å være kommersielt tilgjengelig i 2023.

En effektbryter er verneutstyr som er kritisk for en hvilken som helst transformatorstasjon, og som hovedsakelig brukes til å kutte eller omdirigere strøm en annen vei hvis det er et problem på det elektriske nettet. Denne nye effektbryteren er avhengig av GEs banebrytende g3 (uttalt “g”-cubed) gassisolerings- og koblingsteknologi. g3-teknologi gjør at GE kan bygge elektrisk utstyr med samme høye ytelse og kompakte størrelse som tradisjonelle SF6-produkter2, sammen med en gass CO2e-påvirkning redusert med 99 %.

«Utviklingen av GEs 420 kV g3-effektbryter er en historisk milepæl for kraftbransjen, da den vil gjøre det mulig å akselerere avkarboniseringen av de elektriske strømnettene. Frem til i dag var det ingen gjennomførbare alternativ til SF6 for GIS på 420 kV-nivået, det høyeste spenningsnivået i Europa. Dette betyr at g3-teknologien også kan brukes på alle eksisterende hovedspenningsnivåer over hele verden. Vi er stolte av å være i fremste linje i arbeidet med å skape et renere strømnett og utvikler for tiden andre typer g3-effektbrytere, i henhold til veikartet vårt,» sa Vera Silva, teknologisjef i GEs Grid Solutions.

For å utvikle 420 kV g3-effektbryteren mottok GEs LifeGRID-prosjekt midler fra EU gjennom Europakommisjonens LIFE-program. Forsknings- og utviklingsekspertene i GEs Grid Solutions samarbeidet med flere europeiske partnere om prosjektet, inkludert SSEN Transmission, som i desember 2020 inngikk en kontrakt med GE om å installere verdens første 420 kV g3 GIS med g3-effektbryteren, på Kintore- transformatorstasjonen i Skottland.

«Å levere et nettverk for netto null er kjernen i vår langsiktige strategi – selv om vår miljøforpliktelse strekker seg langt utover det,» sa Matthew Barnett, SSEN Transmissions ekspert på elektriske anlegg. «For å hjelpe oss med å oppnå dette, er vi glade for å kunne hjelpe GE med LifeGRID-prosjektet som arbeider for å overvinne en av de største tekniske utfordringene ved å fjerne SF6 fra nytt utstyr gjennom utviklingen av en 420 kV SF6-fri effektbryter. Den vellykkede testingen som er utført så langt, er et viktig skritt i å vise at den SF6-frie effektbryteren er teknisk oppnåelig.»

I dag har mer enn 30 ledende elektriske selskaper fra 12 europeiske land og Sør-Korea allerede tatt i bruk GEs g3-produkter for sine høyspentnett, og de unngår dermed at det legges til mer enn en million tonn CO2- ekvivalenter til strømnettet. Det tilsvarer å fjerne omkring en halv million bensindrevne biler fra veien i ett år.

Mer om LifeGrid-prosjektet
GEs LifeGRID-prosjekt innebærer utvikling av 420 kV g3-effektbryteren som vil være den viktigste komponenten i verdens første 420 kV g3 gassisolerte koblingsanlegg (GIS).

«GEs LifeGRID-prosjekt som finansieres av EUs LIFE-program, har vært en stor mulighet for oss til å samarbeide med ulike partnere i Europa for å forbedre vår kunnskap om g3-gassteknologi samtidig som vi bidrar til å avkarbonisere elektriske nett», sa Yannick Kieffel, Grid Solutions’ prosjektleder for dette EU- finansierte g3-prosjektet og CTO for HVS-PQP-produktserien. Partnere inkluderer tsjekkiske Brno University og Tysklands Leibniz Institute for Plasma Science and Technology som bygget opp den vitenskapelige databasen; CEA, et ledende, fransk teknologisk forskningssenter som tar del i utvikling av spesifikke materialer og teknologier; og SSEN Transmission i Storbritannia som Transmission System Operators (TSO), som gir tilbakemelding fra bruker gjennom fasene av produktutviklingen og den resulterende endelige implementeringen.

Besøk nettsiden vår for mer informasjon om GEs høyspente g3-transformatorstasjonsutstyr og produktveikart.

www.ge.com

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 15 000+ IMP-følgerne