www.engineering-norge.com
ABB News

ABB lanserer energistyringssystem for grønn hydrogen, kutter produksjonskost opptil 20 prosent

ABB introduserer energistyringssystemet ABB Ability OPTIMAX® til det grønne hydrogenmarkedet. Løsningen kan bidra til å redusere produksjonskostnadene ved sanntids innsikt i energiforbruket på tvers av driften.

ABB lanserer energistyringssystem for grønn hydrogen, kutter produksjonskost opptil 20 prosent
  • ABB Ability™ OPTIMAX® hjelper hydrogenprodusenter å redusere strømkostnader opptil 20 prosent
  • Programvaren øker effektiviteten til energikrevende elektrolysører for produksjon av grønn hydrogen
  • Ved å inkludere prognoser og detaljert planlegging sikrer løsningen at produsenter kan handle kraft på en smartere måte

Grønn hydrogen laget via elektrolyse, som benytter strøm fra fornybare energikilder til å spalte vann til hydrogen og oksygen, er ansett som en viktig teknologi for lavkarbonsamfunnet. Teknologien gir imidlertid utfordringer i form av høye produksjonskostnader og energikrevende prosesser.

I følge Green Hydrogen Catapult, et globalt initiativ som består av ledende energiselskaper, må kostnadene for å produsere grønn hydrogen halveres til mindre enn 2 USD/kg innen 2026 for å skalere opp produksjonskapasiteten til 50 gangen.

ABBs OPTIMAX® støtter dette ved å dekke alle aspekter av livssyklusen for et hydrogenanleggs, fra simulering i design- og prosjekteringsfaser til sanntidsvisualisering og overvåking når den er i drift. Programvaren måler toveis kraftstrømmer og karbondioksidutslipp og gir kontekstuelle data som operatører kan bruke for å bestemme optimale energiforbruksnivåer som kreves for å støtte anleggsprosesser og minimere avfall.

Transparensen som løsningen gir kan også brukes for å øke effektiviteten og sikkerheten til hver elektrolysør i anlegget, regulere hver moduls hastighet og sikre at den bare brukes når det er nødvendig.

- Oppskalering av grønn hydrogenproduksjon krever betydelige kapitalinvesteringer samt høye driftskostnader, sier Sleman Saliba, global produktsjef for energistyring i ABB Process Automation. - Nesten 70 prosent av de totale driftskostnadene for å drive et hydrogenanlegg kommer fra strømmen som spalter vannmolekylene i elektrolyseprosessen. Med OPTIMAX® kan operatører kjøre sine industrielle prosesser på den mest energieffektive måten og få opptil 20 prosent reduksjon i strømkostnader for 1-3 prosent av teknologiinvesteringen.

Ved å inkludere intra-dag planlegging, kan operatører også bruke OPTIMAX® til å planlegge innkjøp av konkurransedyktig kraft, og utvikle et energisystem som er basert på prognoser for tilbud og etterspørsel av fornybar energi.

Løsningen kan også brukes til å optimalisere grønn hydrogenintegrasjon med eksisterende hydrogennettverk og eventuell fremtidig infrastruktur som måtte utvikles.

ABBs Process Automation-virksomhet er ledende innen automatisering, elektrifisering og digitalisering for prosess- og hybridindustrier. Vi tilbyr våre kunder en bred portefølje av produkter, systemer og komplette løsninger, inkludert vårt ledende, distribuerte styringssystem, programvare og livsyklustjenester, bransjespesifikke produkter samt måle- og analyseutstyr og maritime løsninger. Som nest største aktør globalt, bygger vi på vår bransjeekspertise, erfaring og globale tilstedeværelse, og er forpliktet til å hjelpe våre kunder til økt konkurransekraft, økt avkastning og sikker, smart og bærekraftig drift. go.abb/processautomation

www.abb.com

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 155 000+ IMP-følgerne