EPLAN

Fremtidsrettet effektiv ingeniørkunst

Ideelt sett bør et selskaps tekniske løsninger og selskapets digitaliseringsstrategi samstemme.. Hva betyr så dette i praksis ? Eplan og søsterselskapet Cideon presenterer »Efficiency Lab» på standen sin på Hannover Messe - og i dialog med våre besøkende kunder tar vi utgangspunkt effektivtetsmål som grunnlag for en systematisk digitalisering av tekniske prosesser. Vi viser også fordelene skybaserte løsning vil gi brukerene: eView blir presentert som den første løsningen i EPLAN ePulse-systemet. Et tredje fokus er å vise merverdien den integrerte verdikjeden samarbeidet med søsterselskapet Rittal gir.

BALLUFF

Robuste sensorer for småskala prosessteknologi

Detekterer temperaturer ved bruk av direkte mediekontakt | Balluff utvider sitt utvalg av sensorer for temperaturdeteksjon via mediekontakt, for eksempel i hydraulisk kraft. Nytt er temperatursensoren med display, en temperatur-transmitter, så vel som en PT1000-sensor. Modellen uten display er spesielt kompakt og vibrasjonsbestandig, mens versjonene med det dreibare og svært lesbare displayet gir høy driftssikkerhet og fleksibel installasjon. Avhengig av modell, er BFT-sensorene utstyrt med PNP-bryterutganger, analoge signaler 0 ... 10V/4..20mA eller fungerer som en PT1000-sensor. De er enkle å installere ved å tre inn i prosessen ved hjelp av en standard prosesskonnektor med G- og PT-tråder. Integreringen krever kun en 4-polet M12-kontakt på sensoren. Kontinuerlig overvåking av prosessmedier på maskiner og utstyr er et viktig bidrag til å ivareta sikkerheten. Verdier som må opprettholdes, er trykk, nivå og temperatur. Når du for eksempel i et hydraulisk system trenger å overvåke temperaturen på hydraulikkvæsken, kan du gjøre dette på en pålitelig måte ved hjelp av våre temperatursensorer for BFT-medier. Overvåking av temperaturen i hydraulikksløyfen sikrer korrekt væskeviskositet og dermed den beste maskinytelsen. Kritiske prosessforhold som en temperaturgrense kan styres direkte via bryterutgangen. En analog utgang viser kontinuerlig måleresultater. BFT-temperatursensorene skiller seg også ut når det gjelder overvåking av kjølevann, smøremidler og trykkluft, noe som gjør dem ideelle for en rekke bruksområder.

Seco Tools

Seco Double Quattromill® 14 maksimerer maskinytelse med lav effekt

Nye Seco Tools Double Quattromill® 14 gjør at verksteder med maskiner med lavere effekt kan maksimere planfresingseffektiviteten. Planfresen bruker dobbeltsidige skjær med åtte skjæreegger for kostnadseffektivitet samt økt skjæredybde ved grovbearbeiding, semi-fin bearbeiding og finbearbeiding. Seco designet Double Quattromill® 14 som en mindre versjon av selskapets Double Quattromill® 22, som er ideell for større maskiner med høyere effekt og dreiemoment.

Steute

sWave.NET: trådløse bryterutstyr og nettverk

Ved SPS IPC Drives har steutes forretningsdivisjon «Wireless» ikke bare presentert sitt nye trådløse bryterutstyr, men også en fullstendig ny plattform for integreringen av trådløst bryterutstyr i brukerens IT-strukturer.

Steute

Ex HS 98 posisjonsbrytere med analog utgang for Ex-soner 1 og 21

Ex HS 98 posisjonsbryteren som steutes forretningsdivisjon «Extreme» har demonstrert ved SPS IPC Drives skiller seg ut fra alle andre Ex-posisjonsbrytere i det omfattende steute-utvalget på grunn av en veldig imponerende egenskap. I stedet for å bruke konvensjonell «på/av»-teknologi, så sender den et analogt signal som korresponderer med posisjonen til aktuatoren eller stempelet som detekteres av en integrert Hall-sensor. Avhengig av varianten du velger så vil sensoren levere utgangssignalet i én av de tre etablerte standardene 0 … 20 mA, 4 … 20 mA eller 0 … 10 V.

Bli med de 15 000+ IMP-følgerne