www.engineering-norge.com
Amiantit

Chmielnickij’s vannforsyning

Byen Chmielnickij (innb.: 300,000) ligger i regionen Podolia, Polen, har lenge hatt problemer med tilførsel og forsyning av nok drikkevann. Dagens vannforsyningssystem, som ble bygget for mange år siden med rør i ferrobetong, er nå utdatert. Konstante feil i hovedrørsystemet, som forsyner byen med drikkevann, har økt risikoen for brudd i vannforsyningen til hele byen. Det var derfor nødvendig å bygge et nytt vannforsyningssystem for å sikre stabil vanntilførsel til byen. AMITECH POLEN vant kontrakten for dette arbeidet.

Chmielnickij’s vannforsyning
Av finansielle årsaker ble investeringen delt i flere stadier. For tiden er det andre stadiet under ferdigstillelse. GRP FLOWTITE rør med DN 1000 diameter, SN 5000 stivhetsklasse og PN 10 og PN 16 trykk-klasse er levert til anleggsområdet. GRP står for Glass Reinforced Polymer. En så høy trykk-klasse som PN16 er nødvendig på grunn av terrenget og utformingen av pumpestasjonen. Arbeidet utføres fra ”kammer-til-kammer”. Hvert kammer er utrustet med koplinger som gjør det mulig å veksle vannføringen fra det gamle til det nye ledningsnettet. Etter ferdigstillelse av investeringen beholdes det gamle rørsystemet som en nødløsning for vannforsyningen til byen.

Valget av GRP Flowtite rør, som er meget lette og robuste, ble gjort grunnet de lave investeringskostnadene sammenliknet med PE eller stålrør.

Når man sammenlikner trykket i GRP Flowtite rør med det i PE-rør, bør det nevnes at for å oppnå samme gjennomstrømskapasitet for PE-rør, bør disses diameter være en dimensjon større enn GRP-rør. Eksempelvis har PE-rør med en nominell diameter på DN 1000 (PE 100 SDR 17 PN10) en indre diameter på 881 millimeter, og GRP-rør i DN 1000 PN10 SN5000 har indre diameter på 996 millimeter, noe som resulterer i en nesten 30 prosent større seksjon.

Dessuten var det også viktig å kunne utføre arbeid og sammenkopling under lave temperaturer (kontinuerlig arbeid gjennom vinteren). Sveising av PE-rør i temperaturer under 4 °C anbefales ikke og kan være umulig å gjennomføre.

Siden man ikke behøver å sveise GRP Flowtite rør, da man ved sammenkopling benytter såkalte REKA-koplinger, akselererte rørkoplingsarbeidet betraktelig.

Da mesteparten av rørgaten strekker seg utenfor urbane områder, medførte levering av 12 meter lange rør nok en kostnadsreduksjon og raskere sammenkopling, dette samtidig med at man oppnår høyere pålitelighet ved systemet takket være færre koplingspunkter.

Amitech Poland (www.amitech.pl) er en del av Amiantit-konsernet (www.amiantit.com), som er den største GRP-rørprodusent i verden.
I 2006 startet Amitech Polen salg av GRP Flowtite rør i Ukraina. Mer enn to år med aktivitet i dette markedet har resultert i ordre for levering av rør til investeringsprosjekter. Dette prosjektet er et av de største.

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 155 000+ IMP-følgerne