www.engineering-norge.com
NORD Drivesystems

Drivløsninger for uavbrutt transportbånddrift

NORD DRIVESYSTEMS tilbyr kraftige drivsystemer til transport av bulkmaterialer, karakterisert ved den høyeste pålitelighet, sikkerhet og robusthet, som sørger for knirkefri drift selv under de tøffeste forhold.

Drivløsninger for uavbrutt transportbånddrift
I steinbrudd er det behov for kraftige, industrielle enheter for å drive transportbånd, enheter som man finner i NORD DRIVESYSTEM sitt utvalg.
bildekilde: NORD DRIVESYSTEMS


Håndtering av bulkmaterialer stiller høye krav til transportbånd og tilhørende drivteknologi. Forskjellige transportbånd må tas i bruk, avhengig av transportretning, transportvolum, båndlengde og konstruksjon. Pålitelige og robuste drivenheter fra NORD sørger for uavbrutt materialtransport. De sørger for en presis og dynamisk transport av materialer som individuelt kan kontrolleres.

Transportbånd er båndsystem som brukes til uavbrutt transport av generelle materialer og bulkmaterialer, for eksempel i gruvedrift, mekanisk konstruksjon eller innenfor plast- og papirresirkulering. Spesielt kan lange bånd, store kvantiteter og høy fart implementeres. Transportbånd har sammenhengende gummi- eller plastikkbånd såvel som strekkelementer for ekstra styrke. Transportbåndene passerer over minst to tromler, hvor minst en av tromlene er maskindrevet og beveger båndet med klemmefriksjon.

Industrielle drivenheter for spesielle behov

Robuste MAXXDRIVE er en industriell drivenhet som krever lite vedlikehold, hvor kulelager forseglede overflater i UNICASE-dekselet produseres i én enkel operasjon, er ideell for store høykapasitets transportbånd. Siste generasjon MAXXDRIVE® XT har blitt utstyrt med en applikasjon – drivenhet med optimert totrinns spiralkronhjul – ideell for transportbåndsystem for bulkmaterialer og gruvedrift. Kraft og hastighet er spesielt tilpasset den tiltenkte industriens behov.

Takker være de to versjonene, drivenhet med spiral- eller kronhjul, kan flens eller deksel monteres parallelt eller i rett vinkel på transportbåndsystemets akse. De kan kombineres med en fotmontert, høyeffektiv IE3-motor på en motorvippe eller ramme, og tilkobles motoren via en hydraulisk tilkobling. Ettersom de fleste transportbåndapplikasjoner innebærer støvproduksjon, er det eksplosjonsfare hvis støvet er antennelig. For slike tilfeller brukes motorer og drivmotorer med spesialtilpasset eksplosjonsvern, som NORD med sitt modulære utvalg setter sammen i henhold til individuelle behov.

Den praktiske vedlikeholdspakken fra NORD – en kombinasjon av beskyttelsestiltak og overvåkingssystem – sørger for at investeringen fungerer selv under de tøffeste forhold med uavbrutt drift, støv og vær.

Drivløsninger for uavbrutt transportbånddrift

Tøffe forhold: Drivløsninger for bånd til uavbrutt transportbånddrift må være robuste.
bildekilde: NORD DRIVESYSTEMS

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 15 000+ IMP-følgerne