www.engineering-norge.com
EPLAN

Viser lett potensialet for verdiskaping

Mål/faktisk tilstand fastsatt på noen minutter

Viser lett potensialet for verdiskaping
PAM.jpg: Eplan presenterer »Panel Building Automation Matrix» (PAM) basert på en feltstudie av 150 selskaper, inkludert definerte tilfellestudier.

Hvordan kan verdikjeden optimeres spesifikt for panelbygging? Hvor står selskaper angående digitaliserte og automatiserte arbeidsmetoder som er tilgjengelige i dag? EPLAN presenterer »Panel Building Automation Matrix» PAM Den er basert på en feltstudie av 150 selskaper, inkludert definerte case studier. EPLAN-konsulenter bruker PAM for å analysere tilstanden til kundespesifikke prosesser innen panelbygging på bare noen minutter. En sammenligning viser spesifikt sparepotensiale som kan implementeres av EPLAN og Rittal innen maskinteknologi, programvare og konsulentvirksomhet.

Digitalisering av hele verdikjeden og data-overensstemmelse i alle prosesser og systemer - dette er forutsetningene for automatiske prosesser innen styringsteknikk og panelbygging. Men hva er bransjens nåværende digitaliseringsgrad? Hvor fins det ennå potensiale? Mange selskaper vet ikke hvor de skal begynne.

Arbeidsmetoder analysert med referansepunkter
EPLAN kan hjelpe på dette området: En ny programvarebasert metode bruker en feltstudie av 150 selskaper over hele verden for å fastsette optimeringspotensialet for maskiner, programvare og konsulentvirksomhet som lett kan oppnås i samarbeid med EPLAN og Rittal. En velkommen bivirkning av denne iverksettelsen er høyere grad av digitalisering innen vareproduksjon og automatisering av gjentakende arbeidsoppgaver. »Panel Building Automation Matrix» (PAM) er et redskap vi har utviklet for å analysere et selskaps arbeidsmetoder innen styringsteknikk og panelbygging som viser ubrukt potensiale innen produksjonsprosesser», sier EPLANs administrerende direktør Haluk Menderes.

PAM tilbyr en analyse og evaluering av lønnsomheten og effektiviteten i eksisterende arbeidsprosesser innen produksjon av elektriske signalskap. Evalueringen omfatter anbefalinger for optimering, iverksettelse av disse og nødvendige investeringer. Det interessante for kunder er oversikter over nøyaktige tidsbesparelser på mange ulike områder i arbeidsprosessen - inkludert ledningsmontering, enhetsmerking eller innen numerisk kontroll-produksjon. En presis avkastningsanalyse gir informasjon om for eksempel når en investering innen programvare blir lønnsom.

 
Viser lett potensialet for verdiskaping
Haluk Menderes.jpg: »Panel Building Automation Matrix» (PAM) er et redskap vi har utviklet for å analysere et selskaps arbeidsmetoder innen styringsteknikk og panelbygging bare ved et tastetrykk og som viser ubrukt potensiale innen produksjonsprosesser», sier Eplans administrerende direktør Haluk Menderes.

Faglig råd - gode resultater
EPLAN har brukt PAM globalt siden tidlig i mai 2019 og tilbakemeldingene fra de første kundene i USA er entusiastiske. »Med PAM har EPLAN kombinert sin langvare ekspertise innen panelbygging til en levedyktig, skreddersydd avkastningsplan for verkstedet vårt», sier konsernsjefen innen A&E Engineering, Wright Sullivan. Jacob Wilson, teknisk direktør innen salg og utvikling i Design Ready Controls, sier: »PAM kunne nøyaktig gjenskape våre nåværende driftsprosesser og produksjonstider etter kun 20 minutters evaluering.» Dette motiverer naturligvis EPLAN og Rittal til å ville legge ytterligere trinn til analysen. Planene omfatter integrering av flere programvareverktøy fra Rittal - samt en avkastningsvurdering av kjøp av den nye Rittal Wire Terminal for å automatisere ledningsmontering, for eksempel, eller det helautomatiske Perforex maskineringssenter. PAM-analyser utføres av salgsavdelingen, er gratis og avhenger ikke av at man kjøper EPLAN- eller Rittal-produkter.

Studien viser: Digital istedenfor manuell ledningsmontering
En elektriker bruker i snitt 4,5 minutter på å installere en elektrisk kobling basert på koblingskjemaet. Omkring 31 % av den påkrevde tiden brukes til forberedelse - inkludert lesing av koblingsskjemaer og å finne kildene og målene. Ytterligere 13 % av arbeidstiden brukes til å forberede ledningene - f.eks. vurdere kabellengder. De gjenværende 56 % av arbeidet brukes til ledningsmonteringen: skjære riktig lengde, installere kabelsko, krymping, routing (1). Elektrikeren må svært ofte se gjennom skjemaet flere ganger under monteringen for å innhente nødvendig informasjon og ev. utfylle den. Dermed går omkring en tredjedel av arbeidstiden tapt til lesing og fortolkning av dokumentene. Dette kan gjøres mye bedre - nemlig digitalt! Det beste systemet her er EPLAN Smart Wiring, der data er basert på en utprøvd digital prototype og bare gir riktige resultater.

Viser lett potensialet for verdiskaping
Integrated Value Chain.jpg: I dag må prosesser innen styringsteknikk og panelbygging gjøres raskere, mer økonomiske og mer presise. Eplan og Rittal har svarene.

Vårt mål: Integrerte prosesser
Med teknologi og produksjon skaper EPLAN og Rittal perfekt koordinerte kombinasjoner av programvareløsninger, systemteknologi, maskiner og tjenester. Merverdien er åpenbar: Integrerte løsninger muliggjør også økt produktivitet og effektivitet innen produksjonsprosesser og mer. Derfor integreres teknologi og design med arbeidsforberedelse og produksjon til en kontinuerlig prosess. Dette forutsetter digitale enhetsdata, programvarebaserte verktøy og standardiserte grensesnitt innen produksjon.

Viser lett potensialet for verdiskaping
Schaltschrank.jpg: Den økende kompleksiteten til styringsteknikk og -komponenter, kundens ønske om skreddersydde løsninger, nasjonale og internasjonale standarder, endringer i siste liten og enda kortere leveringsfrister legger et enormt kostnadspress på panelbygging.

Bakgrunn:

Den økende kompleksiteten innen styringsteknikk og -komponenter, kundens ønske om skreddersydde løsninger, nasjonale og internasjonale standarder, endringer i siste liten og enda kortere leveringsfrister legger et enormt kostnadspress på panelbygging. Istedenfor en framtid basert på filmapper med driftsutstyrslister, monteringsplaner og skjemaer som de sentrale produksjonsdokumentene, må verdiskapingsprosessene innen styringsteknikk og panelbygging gjøres raskere, mer økonomiske og mer presise. Derfor må man tenke nytt i denne tidligere tradisjonsbundne sektoren. Men selskaper har innsett at det største potensialet for å komme i fremste rekke og overbevise kunder fins i skreddersydde verdikjeder.

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 15 000+ IMP-følgerne