www.engineering-norge.com
Steute

Nykommere i steutes Ex-sortiment

Robust nødtrekksnor og belteinnrettingsbrytere for Ex-soner.

Nykommere i steutes Ex-sortiment

De "ekstreme" versjonene av den nye steute ZS 92/ZS 92 SR nødtrekksnor og belteinnrettingsbrytere er alt utprøvd og testet i praksis. På SPS 2019 vil steute for første gang bruke Ex-versjonene av de to koblingsanordningene, begge utviklet spesielt for ugjestmilde miljøer. Konstruksjonsegenskapene omfatter svært robuste trykkstøpte aluminium-innfatninger med flere malingslag (passivering, grunning, pulvermaling), en høy verneklasse (IP 65) og betydelig redusert aktueringskraft og aktueringsstrekning sammenlignet med forløperne. Dette gjør det lettere å aktuere nødstoppfunksjonen og betyr også at alle relevante internasjonale standarder alltid overholdes (for f.eks. nødstopp-bryteranlegg, nødstrekksnor-brytere eller sikkerheten til utstyr for kontinuerlig transport).


Nykommere i steutes Ex-sortiment

Nødtrekksnor-bryterne i Ex ZS 92 S-serien vil være tilgjengelig med ATEX/IECEx-godkjenninger for sonene 1 (gass-Ex) og 21 (støv-Ex). Belteinnrettingsbryterne i Ex ZS 92 SR-serien vil være godkjent for sone 21 (støv-Ex).

Begge serier har svært lange levetider, selv i ugjestmild miljøer, og er ekstremt mangesidige, for eksempel med mange ulike monteringsmåter. Disse nye Ex-bryterne er tilgjengelige i mange forskjellige konfigurasjoner for både aktueringsspak og utløsningsspak. Dermed kan de installeres på mer eller mindre hvilken som helst begripelig driftsposisjon, også for første gang på baksiden av en maskin eller belte.

Enkel justering av aktueringpunktet i 5o-trinn (mellom 5o og 35o for to koblingsinlegg) øker mangesidigheten til Ex ZS 92 SR. Monteringsdimensjonene er kompatible, ikke bare med forløperen, Ex ZS 90-serien, men også med andre belteinnrettings- og nødtrekksnorbrytere, noe som gjør det lett å ettermontere de nye bryterne på eksisterende transportbelter og maskiner.

Ex ZS 92 S kan brukes i temperaturer fra -10 til +55 oC i kombinasjon med maksimale trådlengder på 2 x 100 m. Posisjonen til Ex ZS 92 SR belteinnrettingsspak kan justeres i 12o trinn for å skreddersys.

Med disse to seriene har steute nok en gang utvidet sitt sortiment av «ekstremt» koblingsutstyr for eksplosjonsfarlige soner. Vanlig bruk av slike anordninger omfatter internasjonal gruvedrift, samt produksjon av kjemikalier og byggematerialer.

 

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 15 000+ IMP-følgerne