www.engineering-norge.com
De Dietrich Process Systems

De Dietrich Process Systems er klare til å assistere bedrifter med flytting og utvikling av deres API-produksjon i Europa

Det franske industrikonsernet De Dietrich Process Systems, verdensledende innen forsyning av utstyr, komplette systemer og prosessløsninger for farmasøytisk, kjemisk og finkjemisk industri, ruster sine åtte europeiske lokasjoner for å dekke etterspørselen etter relokalisering og økende pågang for produksjon av aktive farmasøytiske ingredienser i Europa.

De Dietrich Process Systems er klare til å assistere bedrifter med flytting og utvikling av deres API-produksjon i Europa


Europa har nå i flere år lidd under mangel på medisiner og vaksiner, som er avgjørende for borgernes velvære og sikkerhet. Denne situasjonen skyldes delvis at produksjonssentre ligger på et annet kontinent. Krisen forårsaket av Covid-19-pandemien, som vi nå gjennomgår, har bragt dette skarpt frem i dagen, og viser enda tydeligere hvor avhengig Europa er av Asia for fremstilling av API-er (aktive farmasøytiske ingredienser) og HPAPI-er (Highly Potent Active Pharmaceutical Ingredients). I denne sammenhengen fremhever De Dietrich Process Systems sin vilje og bekrefter at de har både evne og kapasitet til å støtte næringer som ønsker å flytte eller utvikle sin produksjon av aktive farmasøytiske ingredienser.


De Dietrich Process Systems er klare til å assistere bedrifter med flytting og utvikling av deres API-produksjon i Europa

Fra prosessutstyr til designlinje

Flytting av en produksjonsenhet endrer ofte både den generelle organisasjonen og verkstedene. Enten det gjelder installasjon av et nytt laboratorium, en pilotenhet, en stor API-produksjonsenhet, eller for å modernisere og tilpasse eksisterende enheter, kan De Dietrich Process Systems tilby tilpassede løsninger.

Disse inkluderer produksjonsutstyr for reaksjon, destillasjon, ekstraksjon, separasjon, filtrering, tørking, lagring og pulveroverføring. Inneslutningsutstyr, dvs. hermetisk utstyr designet for å unngå kontakt mellom innsiden av utstyret og utsiden, slik som hanskerom, bagging, etc., kan også leveres. Tilbudet inkluderer Cleaning in Place (CIP) og Sterilisation in Place (SIP), uavhengig av konstruksjonsmaterialer: rustfritt stål, edle metaller som nikkel, titan og zirkoniumlegeringer, men også emalje- og borosilikatglass 3.3.

Selskapet er mer enn bare en leverandør av utstyr – De Dietrich Process Systems kan også ta ansvar for den komplette utformingen av produksjonsenhetene, inkludert ingeniørstudier, tester, installasjon av utstyr og oppstart av produksjonslinjene.

Alle løsninger har strenge produksjonsbegrensninger og tar hensyn til GMP (Good Manufacturing Practices) som kreves i legemiddelindustrien.

Et forsprang på de nye, fremtidige installasjonene på to viktige temaer – respekt for miljøet og menneskers sikkerhet

Respekt for miljøet er et sentralt spørsmål som må integreres i flyttestrategien. Den plantebaserte divisjonen i De Dietrich Process Systems, som har vært aktiv i flere år, støtter en rekke kunder som ønsker å produsere API-er ved bruk av plantebaserte råvarer.

Et nytt utvalg av innelukket utstyr dedikert til pulveroverføring, bagging, filtrering og tørking sikrer beskyttelse av operatører og produkter. Ved å unngå kontakt mellom utstyrets interiør og eksteriør, beskytter de operatørene mot giftige produkter, og motsatt; unngår risiko for forurensning av produkter fra det ytre miljø. Disse komplette enhetene overholder de strengeste sikkerhetstiltak.

I flere tiår har De Dietrich Process Systems forsynt legemiddelindustrien med utstyr og løsninger av høy kvalitet for å oppfylle de strengeste standardene i legemiddelindustrien.

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 155 000+ IMP-følgerne