www.engineering-norge.com
Aggreko

Aggreko styrker sin europeiske lastbankflåte med investering på fem millioner dollar

Midlertidige løsninger-selskapet Aggreko styrket nylig sin europeiske lastbankflåte med en investering på fem millioner dollar, slik at de totalt kommer opp i 500+ enheter. Dette for å oppfylle de voksende behovene til Europas datasentermarked

Aggreko styrker sin europeiske lastbankflåte med investering på fem millioner dollar

Europas databruk øker år for år, og det omfattende skiftet til hjemmekontor under pandemien øker kontinentets stadig økende appetitt på data. Forskning utført av EAE Business School tyder på at antallet europeiske selskaper med ansatte som jobber hjemme, har økt til 88 %, mot kun 4 % før pandemien.

Økt databruk har forverret konsekvensene av dødtid forårsaket av utstyrssvikt, noe som betyr en økt trussel mot bedrifters omsetning og renommé. For å støtte den voksende næringen vil Aggrekos nye flåte av lasttanker tillate grundig testing på flere datasenterprosjekter slik at anleggene takler den økte etterspørselen.

Billy Durie, global leder for datasentre i Aggreko, sa: “Det forventes at datasentra skal være funksjonsdyktige 99,999 % av tiden, slik at feilmarginen blir svært liten gjennom hele prosessen. Man sikrer utstyrets evne til å møte presise krav best ved å gjennomføre omfattende lastbanktester tidlig. Slik avgjør vi på forhånd om utstyret takler økt etterspørsel og unngår svikt senere.”

Aggrekos investering gir dem en flåte på totalt 542 lastbanker, med adgang til vekselstrøm-lastbanker som kun er resistive, lastbanker som både er resistive og reaktive i enkeltstående eller multiple enheter og likestrøm-lastbanker.

Enhetene brukes til å teste strømforsyning ved å simulere ulike elektriske belastninger slik at dette nøyaktig kan kontrolleres, måles og registreres fra en håndholdt enhet.

Billy fortsatte: “Det at så mange har gått over til hjemmekontor det siste året, har belastet datasentre mer enn noensinne. I Aggreko vil vi sikre at infrastrukturen tåler økt bruk. Derfor har vi økt størrelsen på utleieflåten slik at den passer bedre med den moderne verdens behov.”

Nærmere informasjon om Aggrekos lastbankflåte fins på: https://www.aggreko.com/en/products/loadbanks-global

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 155 000+ IMP-følgerne