www.engineering-norge.com
Seco Tools

Seco hjelper kundene med å redusere klimaavtrykket

Seco har allerede veletablerte metoder for livssyklusanalyse av sine egne produkter og for kartlegging av produksjonsprosesser for å nå målet om å redusere egen klimapåvirkning. Neste steg er å også hjelpe kundene med å redusere sine klimautslipp.

Seco hjelper kundene med å redusere klimaavtrykket

HQ_ILL_Potential For Reducing CO2 Emissions On Processing Operations.jpg

Stolpediagram som viser potensialet for å redusere CO2 -utslipp i prosessoperasjoner. Modellen inkluderer klimaavtrykket fra bruk av maskiner, verktøy, kjølevæske og elektrisitet.

Bærekraft er et av Secos strategiske fokusområder, og selskapet har ambisiøse mål og godt utviklede planer for hvordan de kan bidra til et bedre klima i samsvar med FNs globale mål. Selskapet bruker etablerte beregningsmetoder for å rapportere klimagassutslipp fra egen produksjon. Som neste steg utvikler Seco systemer som vil gjøre det mulig for kundene å optimalisere bruken av Seco-produkter og dermed redusere egen klimapåvirkning. «Når bedrifter analyserer klimapåvirkningen sin, baserer de vanligvis dette på tradisjonelle livssyklusanalyser av egen produksjon og egne produkter. 70 % av klimaeffekten av verktøyene våre skjer imidlertid i brukerfasen. Vi kan oppnå en betydelig gevinst ved å hjelpe kundene med å optimalisere bruken av verktøyene våre», sier Ted Forslund, koordinator for global bærekraft hos Seco.

Seco og FoU-avdelingen deres utvikler nå datamodeller som kan brukes til å beregne kundenes klimaavtrykk i brukerfasen. Modellen tar hele livssyklusen til et verktøy med i beregningen, inkludert energiforbruk og bruk av kjølevæske i kundens produksjonsprosesser. Dette bidrar igjen til at kundene kan optimalisere prosessene sine og redusere klimapåvirkningen. «Ved å velge riktig, bruke riktige skjæredata og unngå suboptimalisering i produksjonen av enkeltdeler kan kundene redusere karbonutslippet med minst 20 %. Tanken er å finne den optimale måten å produsere en del på ved å endre ulike parametere», sier Sören Hägglund, ph.d. og FoU-ekspert på skjæredata hos Seco.

For å hjelpe til med dette har FoU-avdelingen hos Seco utviklet programvare som kan brukes til å simulere ulike produksjonsprosesser og prøve ut ulike alternativer for å produsere en artikkel, for eksempel valg av behandlingsmetode, maskin, strategi og verktøy. «Det er for eksempel mulig å se om du utnytter hele potensialet til en maskin eller et verktøy under en bestemt produksjonsprosess. Hvis du ser at hele potensialet ikke blir utnyttet, kan det være verdt å velge et annet alternativ for å minimere klimaavtrykket", sier Daniel Johansson, ph.d. og senioransatt i FoU-avdelingen hos Seco.

Den store fordelen er selvfølgelig at kundene enkelt kan se hvordan de kan redusere klimautslippet sitt. Dette er også noe mange kunder har bedt om, ifølge Daniel Johansson. «Det er stor etterspørsel etter bærekraftig produksjon, men denne løsningen er kanskje ny for mange innen metallbearbeidingsbransjen», sier han. «Det som er unikt med vår løsning, er at vi i tillegg til å kunne se på våre egne produkter, kan vi også inkludere kundenes prosesser og gi dem muligheten til å minimere klimautslippet i produksjonen.
For å bruke et begrep som er lånt fra bilindustrien, tilbyr vi en såkalt Eco-knapp.»

I tillegg til spørsmål om bærekraft er dette arbeidet også i tråd med Secos ambisjon om å ligge i forkant når det gjelder digitale løsninger. «I forsknings- og utviklingsavdelingen fokuserer vi mye på å utvikle teknologi som kan brukes i fremtiden, og som kan brukes som hjørnestein for andre digitale løsninger. For øyeblikket er ikke løsningen vår tilgjengelig for allmennheten, men på lang sikt kan vi tenke oss å tilby et grensesnitt for ekstern bruk», avslutter Sören Hägglund.

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 155 000+ IMP-følgerne