www.engineering-norge.com
Carrier

Carrier® og Barrisol® lanserer avanserte takklimaanlegg i Europa for glimrende komfort og forbedret innendørs luftkvalitet

Gir kontorer, hoteller, restauranter med mer nye løsninger for etsunnere inneklima.

Carrier® og Barrisol® lanserer avanserte takklimaanlegg i Europa for glimrende komfort og forbedret innendørs luftkvalitet
Barrisol Clim® med Carrier® takklimaanlegg med lysinnsatser i resepsjonsområdet. © Arkitekt: Jean-François Brodbeck - AMRS Architectes. © Barrisol.

Carrier® har samarbeidet med Barrisol®, verdensledende innenfor takklimaanlegg, for å utvikle en serie med integrerte luftkondisjoneringsløsninger som kan tilby glimrende komfort, forbedret innendørs luftkvalitet (IAQ) og lave driftskostnader. De nye avanserte takløsningene gir stabilt inneklima av høy kvalitet, er helt på topp når det gjelder estetisk design og egner seg ypperlig for bruksområder der det kreves nøyaktig temperaturstyring og svært lav lufthastighet. Initiativet er en del av Carriers program for sunne bygninger, som gir kundene tilgang til anerkjent teknologi som bidrar til tryggere og mer produktive bygninger. Carrier er en del av Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), den verdensledende leverandøren av sunne, trygge, bærekraftige og intelligente bygnings- og kjølekjedeløsninger.


Carrier® og Barrisol® lanserer avanserte takklimaanlegg i Europa for glimrende komfort og forbedret innendørs luftkvalitet
Snitt som viser viftekonvektor og luftstrømmer via hulrommet i taket og rør på veggen. © Barrisol.

Gjennom en kombinasjon av lavhastighets luftstrøm, eliminering av trekk og sikring av svært stabile temperaturer i hele boflaten, oppnår de avanserte takløsningene til Carrier® og Barrisol® komfortklasse A* både for kjøling og varme. Dette er toppklassen innenfor ISO 7730, som er den relevante internasjonale standarden for måling av termisk komfort i bygninger.

Carrier® og Barrisol® takklimaanlegg leveres i to versjoner: Barrisol Clim® med Carrier®-produkter og Barrisol Cloud Clim® med Carrier® -produkter. Barrisol Clim® med Carrier®-produktteknologi bruker et membrantak av bioråstoffer, som strekkes over hele rommet og festes i posisjon. Den kondisjonerte luften transporteres til hulrommet i taket ved hjelp av en skjult Carrier-viftekonvektor (FCU) og spres sakte ned gjennom åpningen mellom membrankanten og veggene – med så lav hastighet at den knapt merkes.

Luften trekkes ut fra luftkondisjoneringsområdet vertikalt oppover langs ytterveggene via en skjult vegg, og føres tilbake til viftekonvektoren. Deretter blir den filtrert, varmet opp eller avkjølt, blandet med frisk luft og ført tilbake til rommet via hulrommet i taket.
Installasjonen er rask og enkel for entreprenøren, med konstruksjonsfester som raskt kan fjernes i forbindelse med service.


Carrier® og Barrisol® lanserer avanserte takklimaanlegg i Europa for glimrende komfort og forbedret innendørs luftkvalitet

Juan Jose Francisco Diez, markedssjef i Carrier for luftprodukter i Europa sier det slik: "Komfort og velvære er nå allment anerkjent som vesentlige elementer for menneskers produktivitet og ytelse på arbeidsplassen, og er dessuten svært viktig for hverdagstrivselen hjemme i boligen. Stabil temperatur, lite støy og eliminering av trekk er nøkkelen til dette. De nye og avanserte takklimaanleggene fra Barrisol med Carrier-produkter leverer unik ytelse på alle disse områdene. Vi tror de vil vise seg svært attraktive etter hvert som folk begynner å oppgradere inneklimaet og tar innendørs luftkvalitet til neste stadium."

Komponentene er utformet for å bidra til at bygninger oppnår toppnivå når det gjelder miljøytelse. For eksempel er takmembranene laget av 100 % resirkulerbart materiale som inneholder et plantebasert plastiseringsmiddel og har lavt utslipp av VOC (flyktige organiske forbindelser) i A+-klassen. Støtteprofilene er laget av 80 % resirkulert aluminium.

Takmembranene kan skrives ut, noe som gir muligheter til kreativ interiørdesign, og som ikke er mulig med andre typer klimaanlegg. I et auditorium ble takmembranen skrevet ut med blå himmel og trekroner slik at rommet ble forvandlet og ga dem som var til stede en følelse av å være ute i naturen. Takket være mikroperforering, kan Barrisol-membranene også forbedre romakustikken ved å absorbere gjenklang.

For å oppnå forbedret innendørs luftkvalitet bruker versjonen Barrisol Pure Clim® med Carrier® - som en del av programmet for sunne bygninger - ultrafiolette (UV-C)-lamper inni hulrommet i taket for å ta knekken på patogener.

Versjonen Barrisol Cloud Clim® med Carrier®-produktteknologi bruker moduler som henger ned fra taket, og gjennom disse føres kondisjonert luft inn i rommet. Luften kan tilføres takmodulene via en viftekonvektor (FCU) som er skjult i nærheten eller plassert i et luftblandekammer.


Carrier® og Barrisol® lanserer avanserte takklimaanlegg i Europa for glimrende komfort og forbedret innendørs luftkvalitet
For å oppnå forbedret innendørs luftkvalitet bruker versjonen Barrisol Pure Clim® med Carrier®-produkter - som en del av programmet for sunne bygninger - ultrafiolette (UV-C)-lamper inni hulrommet i taket for å ta knekken på patogener.
© Barrisol.


Carrier® og Barrisol® lanserer avanserte takklimaanlegg i Europa for glimrende komfort og forbedret innendørs luftkvalitet
Versjonen Barrisol Cloud Clim® med Carrier®-produkter bruker moduler som henger ned fra taket. © Barrisol.


Barrisol Clim® med Carrier®-produkter bruker lavhastighets luftspredning og varmestråling fra hele takområdet for å opprettholde svært stabile og behagelige forhold, mens Barrisol Cloud Clim® med Carrier-produkter benytter en kombinasjon av konveksjon og direkte varmestråling fra opphengte paneler for å opprettholde det ønskede inneklimaet. For å øke komforten ytterligere tilpasser de modulbaserte panelene automatisk luftstrømretningen og -hastigheten etter temperaturen, noe som reduserer trekk.

Carrier tilbyr en rekke Carrier-viftekonvektorer som kan passe til produktet, inkludert selskapets nye Idrofan® 42EP med ultralav profil. Høyden på bare 150 mm gjør produktet til den slankeste og mest kompakte viftekonvektoren på markedet.


Carrier® og Barrisol® lanserer avanserte takklimaanlegg i Europa for glimrende komfort og forbedret innendørs luftkvalitet
Takklimaanlegget Barrisol Clim® med Carrier® -produkter benyttet i et ny installasjon.
Arkitekt KHR Arkitekter A/S – Foto © Barrisol.


Du finner flere detaljer om Carrier og Barrisols avanserte takklimaanlegg på:
https://www.carrier.com/commercial/sv/se/innovationsdrivande/takmonterade-losningar/

* Resultat fra uavhengige tester utført av Dansk teknologiinstitutt.

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 155 000+ IMP-følgerne