www.engineering-norge.com
Parker News

Parkers nye utsjaltbare lastebilpumpe med dobbel strømning gir drivstoffbesparelser og reduserte levetidskostnader

Parker Hannifin har lansert F4-serien, en løsbar dobbeltstrøms lastebilpumpe, som en innovasjon for det mobile hydraulikkmarkedet.

Parkers nye utsjaltbare lastebilpumpe med dobbel strømning gir drivstoffbesparelser og reduserte levetidskostnader

Den nye F4-hydraulikkpumpen fusjonerer teknologi fra de vellykkede seriene F2-pumpe med dobbel strømning og faste F3-aksialstempelpumper og resulterer i en enkel og fleksibel løsning for alle kjøretøyer som krever separate strømninger med forskjellig kapasitet. Denne vil ha flere bruksområder i kjøretøy som saltspredere, kroklastere, skogsbrukskraner, kloakkbiler, snøploger og mange andre.

Den patenterte clutchfunksjonen lar brukeren koble pumpen fra dieselmotoren til og fra mens de er på farten, uten å måtte slå av motoren, ved å trykke på en bryter på dashbordet. Dette gir betydelige drivstoffbesparelser og en betydelig reduksjon i CO2-utslipp.

Hvis for eksempel en lastebil (med kroklaster og avtagbar snøplog) som bruker den nye F4-serien med pumper, går i 260 timer den første måneden med kraftuttak (PTO) i bare 56 av disse timene, kreves det rundt 1,2 kW per time mindre når pumpen er frakoblet. Dette tilsvarer at det trengs cirka 50 liter mindre drivstoff bare den måneden, og på et år kan de mulige besparelsene overstige 600 liter (spesielt der plogen bare er i bruk i noen få av disse månedene). CO2-utslippene reduseres derfor også med rundt 1,8 tonn.

I tillegg reduserer clutchfunksjonen slitasje på pumpen og minimerer risikoen for kostbar nedetid og stopp, samtidig som den reduserer støyutslippsnivået.

Lær mer om F4-pumpeserien på: https://ph.parker.com/no/nb/axial-piston-fixed-pumps-series-f4.

www.parker.com

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 155 000+ IMP-følgerne