www.engineering-norge.com
Steute

sWave.NET: trådløse bryterutstyr og nettverk

Ved SPS IPC Drives har steutes forretningsdivisjon «Wireless» ikke bare presentert sitt nye trådløse bryterutstyr, men også en fullstendig ny plattform for integreringen av trådløst bryterutstyr i brukerens IT-strukturer.

sWave.NET: trådløse bryterutstyr og nettverk
Tegnforklaring «tilgangspunkt»: Ved feltnivå danner nye adgangspunkt ryggraden til sWave.NET trådløst nettverk.

Ved feltnivå forenkler sWave.NET trådløst nettverk variabel kommunikasjon mellom trådløse bryterenheter og tilgangspunkter, med en funksjonalitet som likner en ruter. De mottar signaler fra trådløse bryterenheter, pakker dem og deretter sender dem, f.eks. over Ethernet eller Wi-Fi, til én eller flere applikasjonsservere.

Tilgangspunktene (se bilde) installeres på tvers av overføringsområdet og kommuniserer med det trådløst bryterutstyret. Omtrent 100 trådløse brytere kan administreres av hvert tilgangspunkt. Hvis det kreves flere sensorer innenfor rekkevidden til et sWave.NET tilgangspunkt så kan flere tilgangspunkter registreres. Når en bryterenhet sender ut et signal så vil rekkefølgen til tilgangspunktene den når være fast. Hvis overføringen mislykkes ved første tilgangspunkt så blir det andre adressert osv. Dette garanterer veldig høy overføringspålitelighet.

Den korresponderende applikasjonsserveren inneholder en database, levert av steute, som samler all informasjon ved feltnivå før den overføres, enten direkte via mellomvare, til kundens IT-plattform (enterprise ressursplanlegging / ERP, produksjonsdatainnsamling/PDA, tilstandsovervåkningssystem/CMS, beholdingsadministrasjonssystem/IMS …), hvis nødvendig også via Webtjenester til IT-systemer over flere anlegg. Dette garanterer kontinuerlig kommunikasjon fra de individuelle bryterenhetene til toppen av selskapets IT-hierarki.

sWave.NET benytter en eksepsjonelt stabil og samtidig lavenergi trådløs protokoll innen den universalt tilgjengelige 868/915 MHz-båndbredden hvor den overfører til hver mottakerenhet med høy pålitelighet og høy kvalitet. I tillegg til elektromekaniske trådløse bryterenheter (posisjonsbrytere, fotbrytere, trekkledningsbrytere …), så kan også trådløse sensorer (f.eks. magnetbrytere) og trådløse kontrollsystemer integreres inn i sWave.NET-nettverk.

sWave.NET-nettverket kan konfigureres via en Webserver for å møte forskjellige krav. Databasen kan også tilpasses individuelle kundebehov og -ønsker.

steute Wireless-eksperter mener at sWave.NET representerer det neste logiske trinnet når det gjelder integrering av bryterutstyr i det industrielle datalandskapet. Tilpassede nettverksløsninger, med sine egne applikasjonsservere og egenutviklede grensesnitt i selskapenes IT-strukturer, tilbyr nye muligheter for informasjons- og datautveksling som strekker seg utenfor individuelle plan – med et utvalg av forskjellige grener og bruksområder, i tillegg til i produksjonsmiljøer designet i henhold til prinsippene i Industry 4.0. En kontinuerlig informasjonsflyt er en hovedforutsetning for den kostnadseffektive, (delvis) automatiserte produksjon av komplekse produkter i små kvanta.

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 15 000+ IMP-følgerne