www.engineering-norge.com
EPLAN

E4TC på RWTH Aachen Campus fastsetter potensial Ny studie: “Engineering 4.0”

European 4.0 Transformation Center (E4TC) på RWTH Aachen Campus har undersøkt den strategiske digitaliseringen av design- og kontrollteknologi og den tekniske utformingen av maskiner og anleggssystemer. Den 38 siders rapporten med tittelen “Engineering 4.0” er basert på en åtte måneders feltstudie av tyske maskinprodusenter (som produserer både serieprodukter og spesialmaskiner), av ingeniørkontorer/maskinvareplanleggere og komponentprodusenter. For første gang muliggjør metodologien for å kvantifisere tilgjengelig potensial innen teknologi og tiltak som skal iverksettes, en velfundert vurdering av nåværende teknologisk arbeidsflyt for både serieproduksjon og produksjon av spesialmaskineri. Dens sentrale funn: Delvis automatisering av tekniske prosesser oppnår et optimalt forhold kostnad/fordel.

E4TC på RWTH Aachen Campus fastsetter potensial  Ny studie: “Engineering 4.0”
Studien Engineering 4.0: Den nye studien “Engineering 4.0” - kun tilgjengelig fra Eplan - understreker interessante handlingsområder for effektiv ingeniørkunst. Veien til større effektivitet i verdikjeden kartlegges med tradisjonelle metoder, fra standardisering til automatisering.

Forskerne på E4TC i Aachen i Tyskland innførte en modell for teknisk arbeidsflyt og skapte en evalueringsmatrise med fem effektivitetsnivåer. Matrisen “Effektivitetsnivå” inneholder detaljerte beskrivelser av metodologi/arbeidsflyt og ledsages av en “Bruksnivå”-matrise, som beskriver og evaluerer bruken av CAE-programvaren som en grunnleggende forutsetning for Engineering 4.0. Totalt ti prosesstrinn karakteristisk for teknologi innen maskinproduksjon (serie/spesialmaskineri) ble undersøkt. Den opprettede modellen for tekniske arbeidsflyt inneholder de vanlige trinnene i bestillingssyklusen.


E4TC på RWTH Aachen Campus fastsetter potensial  Ny studie: “Engineering 4.0”
Dr. Thomas Gartzen_E4TC.jpg: “Selskaper har her full kontroll til å benytte seg av mulige tids- og kostnadsbesparelser gjennom standardisering eller automatiseringsprosjekter”, sier E4TCs administrerende direktør dr. Thomas Gartzen.

Modell for teknisk arbeidsflyt/effektivitetsmatrise
Forskerne fokuserte på arbeidsområdene teknologi, design, stykklister, rapporter, kontrollskaputforming og anordninger og maler. Grunnene for dette er klare: “Avhengigheten av kunder eller partnere i disse prosesstrinnene er noen ganger relativ lav eller ikke-eksisterende”, sier E4TCs administrerende direktør dr. Thomas Gartzen. “Selskapene er på disse områdene fullt i stand til å oppnå mulige tids- og kostnadsbesparelser gjennom standardiserings- eller automatiseringsprosjekter.” Veien til større effektivitet i verdikjeden kartlegges med tradisjonelle metoder, fra standardisering til automatisering. For å kunne evaluere effektiviteten til hvert arbeidstrinn skalerte studien arbeidsmetodologien i fem trinn - som viser effektivitetsnivået (eLevel) til teknologien.


E4TC på RWTH Aachen Campus fastsetter potensial  Ny studie: “Engineering 4.0”
Figur standardisering.jpg: Designtid og arbeid for standardisering avhenger av den tekniske metoden.


E4TC på RWTH Aachen Campus fastsetter potensial  Ny studie: “Engineering 4.0”
Figur teknisk effektivitet.jpg: Resultater: Referansekurve for teknisk effektivitet


E4TC på RWTH Aachen Campus fastsetter potensial  Ny studie: “Engineering 4.0”
Figur teknisk tid ETO.jpg: Den vanlige tiden for tekniske trinn (1-8) i prosent, forutsetter eLevel2.

Øke potensial
Ved hjelp av de innsendte dataene fastslo forskerne at selskapene kan bli 20 prosent mer effektive fra eLevel til eLevel. Anordningsorienterte arbeidsmetoder gir omtrent 25 prosents tidsbesparelse for skjemaopprettelse. Brukerne brukte halvparten så mye tid på å opprette skjemaer med et kretsbibliotek for produktfunksjoner. Innføring av delvis automatisering gir ytterligere 25 prosents tidsbesparelse for skjemaopprettelse, og standardisering gjør at man ikke lenger må lage rapporter.

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 15 000+ IMP-følgerne