www.engineering-norge.com
EPLAN

Kontrollskapteknologi hos HPS ved hjelp av Eplan Cogineer

Elektrisk planlegging: Automatisering sparer tid - også for spesialbestilte produkter.


Kontrollskap-produsenter som automatiserer planleggingsprosessene sine, får fordel av kortere prosjekttider og høyere kvalitet. Sekundære prosesser, som utforming av dokumentasjon kan også forenkles. Men hvor mye tid kan lagres i løpet av en hel prosess? Hanseatic Power Solutions (HPS) automatiserte kontrollskap-teknologien sine i flere trinn og har nettopp startet å bruke EPLAN Cogineer. Selskapet har brukt en »før og etter»-sammenligning for å registrere faktiske tidsbesparelser. Resultatene er klare. Elektrisk planlegging alene tar nå kun 20 % av den opprinnelige tiden.

Nødkraftforsyning til kraftstasjoner og »kraftøyer» til sykehus og cuiseskip er en type anvendelser kontrollskap fra HPS er laget for. Selskapet planlegger og lager kontrollteknologi for den svært krevende energisektoren. Denne framgår klart av at HPS åpnet en avdeling i De forente arabiske emirater i 2017. Ansatte der kan utføre salg, prosjektplanlegging og service for kunder i regionen, inkludert kraftverk- og raffineri-operatører.

Mål: Maksimal automatisering innen kontrollskapteknologi
Siden selskapet ble grunnlagt i 2009 har administrerende direktør Bernd Mähnss og teamet hans prioritert maksimal automatisering innen prosjektplanlegging, design og produksjon av kontrollskap. Dette har ført til fullføring av enda mer komplekse prosjekter (med 80 til 100 kontrollskap-paneler) i løpet av seks til åtte uker, fra ordremottak til levering og installasjon.

En grunn til denne raske gjennomføringen, på tross av at prosjektene involverte spesialbestilte produkter, er en konsekvent bruk av EPLAN-plattformen. EPLAN Pro Panel brukes til planlegging av 3D-skap. Kraftfordelere og samleskinner av kobber lages i 3D ved hjelp av kobbermodulen, og (ekstern) kabelmontering er basert på rutingmodulen.

Skjemaer som er raske å lage
HPS (og dets kunder) har dratt fordel av enda kortere gjennomføringstider i flere måneder alt. Da EPLAN lanserte Cogineer-programvaren, var HPS en av de første kundene til å ta modulen i bruk. EPLAN Cogineer tar i brukt automatiserte skjemaer uten at man må programmere og uten behov for spesialistkunnskap innen konfigurering og variantbehandling. Kun grunnleggende kunnskap om makroer trengs for å bruke programmet.

Også standardisering for produkter som skal lages i kun ett eksemplar

Det kan først virke overraskende at en kontrollskap-produsent som arbeider med spesialbestilte produkter bruker automatisering og standardisering. Bernd Mähnss, grunnlegger og adm. dir. i HPS: »Prosjektene våre er selvsagt alltid unike. Men de har også gjentakende funksjoner og moduler, som skjemaer for kontrollventilasjon og brannspjeld innen byggautomatisering.» For slike funksjoner lagrer HPS makrobiblioteker i Cogineer som elektroingeniører kan gå inn på om de ønsker det. Dennis Burmeister, salgs-engineering/service i HPS og ansvarlig for gjennomføring av Cogineer: »Brukerne må velge den nødvendige kraften, så bestemmes alt annet automatisk og integreres i skjemaene fra de riktige bryterne for motorbeskyttelse og reparasjoner til koblingskontaktene og kabelkrysseksjonene. Funksjonene i skjemaene tilordnes også automatisk.» Alternativer kan også klikkes på og integreres i planen. For eksempel kan kraftforsyningen velges via generator-spenningen eller via forbruksspenningen sammen med underleverandøren.

»Velprøvd», inkludert ruting og termiske egenskaper.

Da dannes skjemaene automatisk, avhengig av de valgte alternativene og kraftforsyningstypen. Cogineer tilbyr også andre fordeler i tillegg til automatisering av produktutvikling. Dennis Burmeister: »Makroene er godt utprøvde og feilfrie. Dette gir oss trygghet, samtidig som produktutformingskvaliteten blir bedre. Planleggere må ikke lenger utføre tidkrevende detaljarbeid ved påfølgende endringer, f.eks. på en kraftverdi. Programvaren tar over.» Rutingen er integrert i den automatiske skjemautformingen, og HPS kan automatisk bestille koblingskontakter direkte fra Phoenix Contact via den tilsvarende EPLAN-modulen. Rittal Therm brukes til å beregne strømtap i alle komponenter valgt i EPLAN. Slik kan planleggeren finne viktige steder.

Neste trinn: Papirløs produksjon med EPLAN eView

I årevis har HPS latt være å bruke standard papirmapper og dokumentasjon hvis ikke kundene ba om dem. I stedet er en QR-kode lagt ved hvert kontrollskap slik at brukerne på nett kan se den detaljerte dokumentasjonen oppbevart hos HPS. Dennis Burmeister: »Tilleggsfordelen er at dokumentasjonen alltid er oppdatert i den forstand at den er en »digital tvilling’ i hele skapets livssyklus.» Neste trinn er et papirløst verksted ved hjelp av EPLAN eView. Bernd Mähnss: »Vi trenger allerede skjemaene kun til inspeksjon. I produksjonen er en layoutplan tilstrekkelig. Vi vil snart utstyre inspeksjonsstasjoner med eView. Vedlikeholdspersonell kan så legge til kommentarer direkte i dokumentasjon som følger standardene. Dette sparer tid og hindrer dobbeltarbeid.»

Oppsummering: Automatisering gir betydelig økt effektivitet

Etter å ha tatt i bruk EPLAN Cogineer, brukte HPS en »før og etter»-sammenligning for tiden det tok å behandle en ordre med og uten automatisering. Man tok i betraktning Cogineer, samt EPLANs lenker til mekanisk bearbeiding og automatisert montering av kabler og koblinger. Dermed gikk produktutviklingen 25 % raskere og den elektriske planleggingen 80 %. Arbeidet for mekanisk produksjon reduseres til halvparten, elektrisk produksjon går 40 % raskere. Dokumentasjonen ble skapt på fjerdedelen av den vanlige tiden. Bernd Mähnss: »Totalt sett har leveringstidene våre - som tidligere var mer enn konkurransedyktige, dvs. svært korte - blitt redusert med omkring 35 % takket være automatisering og den integrerte planleggingsprosessen. Samtidig er dokumentasjonen mer detaljert, og planleggingskvaliteten er bedre fordi man bruker velutprøvde makroer og moduler.» Det er derfor klart at HPS vil fortsette i denne retningen.


Kontrollskapteknologi hos HPS ved hjelp av Eplan Cogineer
 Figur 1: HPS er anerkjent over hele verden som en spesialist for kraftteknologi, særlig for følsom og kritisk bruk, f.eks. nødkraftforsyning.
 


Kontrollskapteknologi hos HPS ved hjelp av Eplan Cogineer
Figur 3 (kilde: EPLAN ) PLAN Cogineer muliggjør automatisert skjemautforming uten behov for programmering og spesialistkunnskap innen konfigurering og variantbehandling.


Kontrollskapteknologi hos HPS ved hjelp av Eplan Cogineer
 Figur 4: Bernd Mähnss, grunnlegger og adm. dir. i HPS: “Vår automatiserte og integrerte planleggingsprosess sparer omkring 35 % av tiden. Dette er et klart konkurransefortrinn.”
 


Kontrollskapteknologi hos HPS ved hjelp av Eplan Cogineer
Figur 5: Dennis Burmeister, engineering/servicesalg på HPS: “Ved å bruke EPLAN Cogineer sparer vi ikke bare tid. Vi forbedrer også designkvaliteten fordi vi bruker velutprøvde og feilfrie komponenter vi har lagret som makroer. Dette drar både vi og kundene fordel av.”

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 155 000+ IMP-følgerne