www.engineering-norge.com
Aggreko

Hvordan kan norske datasenteroperatører overvinne nettbegrensninger?

Den norske datasenterindustrien har behov for å sikre at nettkapasiteten er i stand til å møte kravene fra bransjen, etter at en nylig undersøkelse viste potensielle problemer med strømbrudd.

Hvordan kan norske datasenteroperatører overvinne nettbegrensninger?

Ifølge Aggrekos nyeste rapport – Mission Critical – ble nettbegrensninger oppført som hovedårsaken til strømstans over hele Europa. Interessant nok synes saken å være mest fremtredende i hele Norden, og respondenter fra Norge og Sverige viste størst bekymring sammenlignet med sine europeiske kolleger.

Rapporten analyserer resultatene av en undersøkelse blant 700 datasenterkonsulenter i Norge, Sverige, Tyskland, Frankrike, Nederland, Storbritannia og Irland.
66 % av norske konsulenter og 65 % av de svenske sa at nettbegrensninger var viktigst, sammenlignet med et europeisk gjennomsnitt på 60 %. I Norge mente 63 % også at været var et viktig problem.

Siden regionen opplever en stor økning i aktiviteten innenfor nybygg, øker også presset på den lokale nettforsyningen om å oppfylle forventningene og sikre at nye byggeprosjekter har tilgang til energi.

Greger Ruud, Sector Development Manager for datasentre i Norden hos Aggreko, mener at alternative løsninger gir industrien en mulighet til å sikre at prosjekter leveres til riktig tid. Han sier: “I Sverige har bransjen sett at det har dannet seg en rekke klynger, og dette kan noen ganger føre til at det lokale strømnettet ikke kan dekke etterspørselen.

"Et alternativ for dem som arbeider med datasenterprosjekter, er midlertidig strømforsyning. Det gir ikke bare en pålitelig energikilde, men bidrar også til å sikre at datasentre kan kjøre mens de venter på nettilkobling.”

Ifølge rapporten har mangelen på tillit til nettinfrastrukturen ført til at flere datasentre velger fornybare ressurser. Men dette har også sine utfordringer. I Norge sa for eksempel 63 % av respondentene at energilagring var hovedutfordringen ved innføring av løsninger for fornybar energi (sammenlignet med et europeisk gjennomsnitt på 53,5 %).

Midlertidig batterilagring er ett alternativ for å sikre at datasenterets robusthet er beskyttet, som Greger sier: “Det er klart at det medfører risiko når man er avhengig av strømnettet eller fornybar energi, og datasenteroperatører har begynt å se på hvordan de kan løse disse problemene.

"Batterilagring er en pålitelig energikilde, spesielt for bruksområder der energiforsyningen ikke kan garanteres. Midlertidig batterilagring er spesielt effektivt på byggeplasser, der forbindelsene til strømnettet er mindre sikre, eller når anleggene beveger seg mot fornybar teknologi.”

Aggreko er den eneste globale leverandøren av midlertidig batterilagring til datasentre. Ved å bruke litium-ion-teknologi for å levere best mulig ytelse, kan løsningene installeres i begrensede perioder for å oppfylle prosjektkravene.

For mer informasjon besøk www.aggreko.no

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 15 000+ IMP-følgerne