www.engineering-norge.com
NORD Drivesystems

Digitalisering innen drivteknologi: Kunde merverdi fra stasjonsdata

Hvordan intelligente stasjoner fra NORD DRIVESYSTEMS forbedrer tilgjengeligheten


Prediktivt vedlikehold er systematisk videreføring av tilstandsvedlikehold med mål om proaktivt vedlikehold av maskiner og utstyr og oppdage endringer, redusere nedetider og øke effektiviteten til hele anlegget. Statusorientert vedlikehold erstatter tradisjonelt tidsbasert vedlikehold.

Digitalisering innen drivteknologi: Kunde merverdi fra stasjonsdata
 NORD-prediktiv-vedlikehold-løsninger.jpg: Rask, effektiv og omfattende evaluering av analoge og digitale data ved hjelp av den intelligente PLS-en i NORD-drivteknologien danner grunnlaget for tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold.
Bilde: NORD DRIVESYSTEMS


Spesielt for drivsystemer i krevende produksjonsmiljøer hvor industrielle girinstallasjoner vanligvis brukes i sensitive applikasjoner og svikt kan forårsake alvorlige skader, for eksempel innen intralogistikk, næringsmiddelindustrien eller tungindustrien, supplerer tilstandsovervåkingen triaden av giret. enhet, elektrisk motor og frekvensomformer med forbedret sikkerhet og pålitelighet. Det er her tilstandsovervåking for prediktivt vedlikehold kommer inn i bildet: Basert på intelligente algoritmer og programvare i et IIoT-miljø, kan de nettverksbaserte drivenhetene samle tilstandsdataene sine i omformerens egen PLS og forbehandle dem sammen med data fra tilkoblede sensorer og aktuatorer. Resultatet av forbehandlingen eller de komplette dataene kan eventuelt overføres til en kantenhet. Der administreres og evalueres data fra alle delsystemer. Den er da tilgjengelig som forhåndsvalgt og redigert smartdata for videre bruk og tydelig visualisering.

Dataanalyse i stedet for bare datalesing

Et konkret brukseksempel er sensorløs bestemmelse av den optimale oljeskiftetiden basert på oljetemperaturen. Dette er basert på at oljetemperaturen er en nøkkelfaktor for oljealdring i gir. Denne informasjonen i kombinasjon med tilgjengelige girparametere og spesifikke driftsparametere gjør det mulig å beregne oljeskiftetiden nøyaktig. En fysisk temperatursensor er ikke nødvendig.
Forbehandlingen av drivdata skjer i NORD frekvensomformerens integrerte PLS som brukes som evalueringsenhet. Kunden kan få tilgang til de beregnede dataene via alle vanlige grensesnitt.

Riktig PLS-programvarearkitektur for hver løsning
Drivutstyret kan valgfritt utvides og tilpasses den respektive automatiseringsoppgaven. Kunder kan velge hvilke oppgaver (driftsovervåking, drivkontroll, prosesskontroll) de ønsker å skifte direkte inn i drivverket. I mindre produksjonsområder gir denne skalerbarheten muligheten til å få første erfaringer før omorganisering av anlegget. Det er tre tilgjengelige konfigurasjonsnivåer. På det første nivået utfører drivenhetens PLS kun drivenhetens overvåking. Driftsparametrene er forhåndsbehandlet i PLS og kommunisert til det overordnede kontrollsystemet som er ansvarlig for driv- og prosesskontroll. På middels nivå integrerer PLS'en drivstyringen og kjører også drivrelaterte funksjoner. På det høyere konfigurasjonsnivået erstatter inverter-PLS fullstendig kontrollsystemet på høyere nivå. Bortsett fra kommunikasjonen til en kontrollenhet, kan en lokal databehandling uten internettforbindelse valgfritt bruke dataene.

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 155 000+ IMP-følgerne