www.engineering-norge.com
Aggreko

Grønn bygging nødvendig som støtte til den kommende nordiske boomen

Den antatte veksten i det nordiske datasentermarkedet må støttes av grønne byggemetoder for å kunne sikre en bærekraftig utvikling i sektoren, advarer industrispesialist.

Grønn bygging nødvendig som støtte til den kommende nordiske boomen

En ny rapport fra Arizton Advisory and Intelligence har estimert en betydelig vekst i den nordiske regionen de neste ti årene. God tilgang på fornybare energikilder og myndighetenes støtte til sektoren har gjort denne regionen til et attraktivt sted for hyperskala- og samlokaliseringsanlegg, og det nordiske markedet er spådd en nær dobling i størrelse, fra 5,24 mrd. dollar i 2021 til 10,21 mrd. dollar i 2027.

Den betydelige veksten i dette markedet vil trolig få liv i byggingen av nye datasentre i denne regionen. Men Greger Ruud, sektorutviklingssjef i Aggreko Data Centres, advarer om at det vil være nødvendig å støtte leverandører i deres innsats for å sikre at bygging av nye anlegg skjer på en bærekraftig måte. Han har uttalt: “Den nordiske regionen har vært ledende innen bærekraftig drift i datasentersektoren i mange år, og dette er en av de viktigste årsakene til at regionen fortsetter å være en nøkkellokasjon for investering.

“Men det er helt avgjørende at en grønnere praksis utvides til å omfatte konstruksjon såvel som daglig drift, særlig med tanke på virkningene av innebygd utslipp. Ettersom Norden allerede satser på netto null-bygging, vil det å håndtere en vekst til helt nye nivåer trolig vise seg å være regionens hittil største utfordring, slik at det blir helt nødvendig med omfattende støtte i denne perioden for å kunne håndtere dette.”

For å sikre at datasenterleverandører hjelpes til å bygge bærekraftig, har Aggreko lansert milepælsinitiativet Greener Upgrades. Som en del av denne planen har virksomheten forpliktet seg til å oppnå en 50 % reduksjon i lokale utslipp de neste 10 årene, og lanserer samtidig en online utslippskalkulator som skal hjelpe operatører til å finne frem til mulig karbonlagring på lokasjonen.

Dette følger etter introduksjonen av Stage V-generatorer i Aggreko-flåten og hydrogenbehandlet vegetabilsk olje (HVO) som drop-in-drivstoff, som gjør det mulig for leverandører å oppnå opp til 90 % reduksjon i CO2 og 15 - 25 % reduksjon i nitrogenoksider og svevestøv.

Greger konkluderer: “Datasenteroperatører i Norden har lenge ledet an ved å gjøre alt de kan for å redusere miljøavtrykket for sine anlegg, fra bygging og helt opp til daglig drift.

“Men med en sektor på høygir i årene som kommer, er det et helt klart behov for støtte for å sikre en bærekraftig vekst. Her vil initiativer som Greener Upgrades være til uvurderlig hjelp for leverandører for å svare på den kommende utfordringen.”

Klikk her for mer informasjon om Greener Upgrades.

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 155 000+ IMP-følgerne