www.engineering-norge.com
Aggreko

Aggreko bringer europeiske virksomheter sammen med viktig utnevnelse til toppledelsen

Den ledende produsenten av midlertidig strøm- og temperaturstyring, Aggreko, har kunngjort sin nye «One Europe»-strategi med sikte mot å støtte bedrifter i deres søken etter lavkarbon produksjon gjennom energiomstilling, i tillegg til å ta for seg mer umiddelbare bekymringer for å redusere drivstoffbruk og kostnader.

Aggreko bringer europeiske virksomheter sammen med viktig utnevnelse til toppledelsen

Den ledende produsenten av midlertidig strøm- og temperaturstyring, Aggreko, har kunngjort sin nye «One Europe»-strategi med sikte mot å støtte bedrifter i deres søken etter lavkarbon produksjon gjennom energiomstilling, i tillegg til å ta for seg mer umiddelbare bekymringer for å redusere drivstoffbruk og kostnader.

I fronten av restruktureringen står nylig utnevnte Nicolas Protais, nå administrerende direktør for Europa, før administrerende direktør for fastlandseuropa i ni år.

Mens industrien streber etter en lavkarbon fremtid, hjelper Aggreko allerede mange bedrifter med å tilpasse seg på en effektiv måte. Nicolas har med seg mengder av kunnskap fra tidligere roller som muliggjør en dyp forståelse av utfordringene kunder over hele Europa står overfor, og hvordan de kan forbli konkurransedyktige.

I løpet av de kommende månedene vil Aggreko fortsette å bidra til å øke etterspørselen etter lavkarbone kraft- og energiløsninger, som allerede hjelper bedrifter med å redusere drivstofforbruket, miljøpåvirkninger og senke energikostnadene. Ny teknologi, som Aggreko sine Stage V-generatorer, hybrider og belastning etter behov-løsninger har allerede hatt suksess i Storbritannia, og vil fortsette å investeres i over hele Europa.

I følge Aggreko lar denne nye strukturen dem allerede hjelpe kunder med å fremtidssikre seg mot kommende utfordringer via tverrgeografisk opplæring.

De ser også en økning i bruken av desentraliserte energiløsninger, der kundene kan generere sin egen, renere energi, med skreddersydde pakker som også kan gi mer pålitelig kraft, samt sende overskuddsenergi tilbake til strømnettet. Energi som en tjeneste-kontrakter (Energy as a Service – EaaS) synes også å bli en mer populær måte å oppnå dette på, ettersom det fjerner barrieren med store forhåndsinvesteringer.

Nicolas sier: «Jeg syns det er spennende å lede denne transformasjonen i min nye rolle som administrerende direktør for Europa, for å bygge opp en lavkarbonvirksomhet i det kommende tiåret Vi har allerede gjort store fremskritt i de seneste årene, og vår fortsatte investering i nyskapninger som Stage V-generatorer, hybrider og vår forpliktelse mot en overgang til 100 % hydrert vegetabilsk olje (HVO) er viktige for dette.

For å skape en «One Europe»-struktur vil jeg bruke min internasjonale erfaring til å sikre at sammenslåingen av disse to suksessrike forretningsenhetene blir til mer enn summen av delene sine. For meg er partnerskap, kommunikasjon og samarbeid nøkkelen til suksess, og dette er kvaliteter som er en stor del av Aggreko. Det er folkene våre som er styrken vår, og vi har en mengde flotte medarbeidere på tvers av Europa med erfaring, kunnskaper, lokal kjennskap og innovative løsninger som jeg vil gjøre bruk av til fordel for kundene våre. Med en visjon og verdier som vi deler, står vi nå i en enda bedre posisjon til å dele våre tekniske kapasiteter uten geografiske barrierer.»

For mer informasjon om Aggreko, gå til: www.aggreko.com

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 155 000+ IMP-følgerne