www.engineering-norge.com
Aggreko

Rapporten finner at energiintensive industrier må revurdere sine energimodeller for å unngå at evnen til å gjenopprette nettet ved en uønsket hendelse forverres

Siden nettinstabilitet og energisikkerhet holder frem med å vise seg å være en utfordring for industrien over hele Europa, fremhever en ny rapport løsninger for tunge energibrukere for å navigere i et komplekst energimarked og unngå nedetid grunnet problemer med nettresiliens.

Rapporten finner at energiintensive industrier må revurdere sine energimodeller for å unngå at evnen til å gjenopprette nettet ved en uønsket hendelse forverres
Etter hvert som økende kostnader som følge av Europas energikrise begynner å flate ut, indikerer rapporten, med tittelen «Race to Resilience», at pågående energiustabilitet betyr at strømforsyningen fortsatt er en stor bekymring for energikrevende industrier som risikerer mangel.

Ifølge Aggreko står tunge energibrukere over hele Europa i en prekær posisjon når det gjelder fremtidig energiforsyning og sikkerhet, spesielt ettersom investeringene i kapasitet for fornybar energi til nettet økes. Ettersom hjelpepakkene for bedrifters energiregninger i flere europeiske land vil avsluttes i 2024, og EUs pristakavtale for gass utløper i februar 2024, reises det bekymring for at dette vil forsterke problemene ytterligere.

Fra dette ståstedet utforsker rapporten hvordan anlegg kan sikre nok strøm både nå og i fremtiden, og fremhever en revidert tilnærming til desentralisert energi som ruten som er i stand til å forbedre forsyningssikkerheten, redusere overføringstap og senke karbonutslipp.

Administrerende direktør i Aggreko Energy Services, Chris Rason, kommenterer: «Uforutsigbarheten i Europas kraftnettverk, kombinert med pågående energiustabilitet, betyr at omfattende bruk av autonome modeller har potensialet til å transformere Europas energisystem. Og mens mange tunge energibrukere har tatt sine første skritt mot desentraliserte modeller, er en revurdert tilnærming til kraft på stedet avgjørende for at industrien skal komme videre – spesielt gitt de kritiske problemene som er i spill.

«Aggrekos Race to Resilience-rapport har derfor som mål å være brobygger mellom dagens utfordringer med eksponentiell energietterspørsel og forstyrrelser i forsyningene, med morgendagens mål om sikkerhet og bærekraft.»

Rapporten fremhever mikronett, generatorer drevet på gass, kombinert varme og kraft og energilagring som desentraliserte løsninger som kan levere økt energiresiliens og gir praktiske eksempler på disse. Et scenario var et industrianlegg på 12 MW som står overfor en planlagt nedleggelse av lokal kraftinfrastruktur. Ved hjelp av et dieselsystem sammen med gass- og batteriløsninger utplasserte Aggreko her et mikronett, for å gi stedet en komplett frittstående løsning.

For å gi beslutningstakerne et utgangspunkt når de identifiserer slike modeller, fremhever rapporten også en serie Aggreko-utviklede kalkulatorer – disse inkluderer kalkulatorene Hire Vs Buy, Grid Compare, Data Center Power Selector og Greener Upgrades.

Chris konkluderte: «Utviklingen av nye teknologier har banet vei til resilliens gjennom en mer autonom, smartere og grønnere energimodell. Men med oppgraderinger gjennom direkte kjøp som viser seg vanskelig grunnet forstyrrelser i forsyningskjeden og investeringskostnader, gir broløsninger en risikofri måte å gjøre dette trinnet på og balansere anlegg, fortjeneste og produkt.

«Selv om volatile markeder alltid har vært vanskelige å navigere, har dagens tilstand av energiustabilitet, forsterket av en skrantende nettinfrastruktur og press for å redusere utslippene, plassert tunge energibrukere ved et viktig vendepunkt. Løsningene som presenteres i den siste rapporten til Aggreko tar derfor sikte på å tydeliggjøre veien mot nye energimodeller for Europas største industrier.»

Klikk her for å laste ned den gratis «Race to Resilience»-rapporten

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 155 000+ IMP-følgerne