www.engineering-norge.com
Ingersoll Rand

Slutt på vedlikehold med banking

Ingersoll Rands nye motorteknologi for membranpumper anvendes nå på over 300 000 pumper på verdensbasis og er en virkelig suksesshistorie. Teknologien bekjemper tre forstyrrende pumpemotorproblemer: fastfrysing, stans og dårlig energieffektivitet. Membranpumpenes innkjøpspris utgjør bare 5 % av de samlede eierkostnadene, og dermed er fordelene ved Ingersoll Rands innovative teknologi innlysende. Den har redusert driftskostnadene med 20 % til 50 % med fem års drift på alle pumper i Expert-serien (3/8’’ til 2’’ for ikke-metallpumper, ½’’ til 3’’ for metallpumper).

Slutt på vedlikehold med banking
”Vedlikehold med banking” er en vanlig teknikk på sviktende pumper, hvor en tekniker slår på pumpens stansede motor med en hammer eller en gummihammer, og som ofte angir motorsvikt i membranpumpen. Ingersoll Rands innovative pumpedesign har fjernet problemet.

Problem: Fastfrysing
Fastfrysing er et kronisk problem som forårsaker at motoren går i stå og svikter ved mange anvendelser. Fastfrysing oppstår når komprimert luft utvides og danner et alvorlig trykkfall. Når luften kommer i atmosfærisk trykk igjen, blir den ekstremt kald, og eventuell fuktighet i lufttilførselen fryser. Denne kalde luften er blitt målt helt ned til -30 grader, og dette fører til at ispartiklene samles opp og tilstopper motorområdet og lyddemperen. Den oppsamlede isen stanser pumpen og setter den ut av drift inntil omgivelsesluften eller en annen anordning kan smelte isen. Mange fasiliteter utvikler tilfeldige løsninger som implementering av varmeovner, varmtvannskraner og andre opptiningsmekanismer. Men disse tiltakene binder vedlikeholdsteamet og krever ekstra ressurser. Ingersoll Rands løsning er en ny pumpedesign som støter luften ut av kammeret så raskt som mulig. Avtrekksluften hindres fra å gå gjennom kritiske motorkomponenter, som ventilspolene. Denne konstruksjonen er basert på den innovative Quick DumpTM-ventilen, som avleder kald og fuktig avtrekksluft vekk fra hovedluftventilen.

Problem: Stans
Tradisjonelle ventiler har en ”balansert” konstruksjon hvor ventilen er for likt belastet. Luftventiler med denne konstruksjonen genererer ofte dårlige skiftesignal og på lang sikt sentreres ventilene med lik trykkdifferensial på begge sider. Disse trykkene utligner hverandre og luftventilen veksler ikke, og dermed stanser pumpen. Ingersoll Rand-teamene har utviklet en ny ”ubalansert” ventil som eliminerer sentrering av luftventilen. Denne luftventilen er konstruert med bred diameter i den ene enden av ventilen og en liten diameter i motsatt ende, dermed dannes en optimal trykkdifferensial. Ettersom ventilene alltid er stabilisert mot én side, blir de ikke usentrert og stanser pumpen, selv under lave luftinntakstrykk.
Problem: Lav energieffektivitet
Mange fabrikanter bruker en O-ringkonfigurasjon på spolene for å forebygge luftlekkasje, men denne konstruksjonen slites ofte og forårsaker dårlig tetning, og dette igjen gjør at luften lekker og reduserer effektiviteten. Blow-by forårsakes altså av en metall-til-metall ventilkonstruksjon med overlappet passform. Denne modellen bruker en spole med en litt mindre diameter enn boringen den sitter i, og dette danner en sprekk hvor trykkluften lekker ut.
Ingersoll-løsningen kalt “D-ventil”, består av en positiv tetning på ventilspolen, som dannes av U-skåler for å maksimalisere energieffektiviteten. Dette forebygger luftlekkasje ved å sørge for en positiv tetning når ventilen veksler. Dessuten er tetningspunktene laget av solide materialer der hvor dette er relevant (keramikkomponenter er ofte de beste) for å sikre lengre levetid. Spesialmaterialer som overstøpte foringer, brukes for å øke smøreevnen og redusere eller eliminere slitasje i ventilmekanismene.

Billedtekster:
Valve Cut-away.jpeg: Ingersoll Rand innovative membranpumpedesign
QuickDump.jpeg: Quick Dump-ventiler eliminerer fastfrysing
Exp_Pump_Group.jpeg: Exp-produktrekken, utstyrt med en innovativ luftmotorteknologi

Contact: Karina Visciola
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.fluids.ingersollrand.com
 

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 155 000+ IMP-følgerne