www.engineering-norge.com
EPLAN

Optimalisert informasjonsflyt øker produktiviteten Syngineer fører verdener sammen

Tekniske disipliner må vokse sammen i Industri 4.0-epoken. Men hvordan kan man bryte grenser? Syngineer får designere innen elektroteknikk og maskinteknikk til å »snakke med hverandre». Det skybaserte verktøyet muliggjør bedre dokumentasjon samtidig som det optimaliserer interdisiplinært samarbeid under utviklingsprosessen av maskiner og systemer.

For mange designingeniører er informasjonsinnhenting en daglig utfordring. Syngineer, en innovativ skyløsning fra Eplan og dets datterselskap Cideon, kan hjelpe med å løse denne utfordringen. Programvaren framskynder og forenkler teknisk koordinering - særlig mellom maskinteknikk, elektro teknikk og PLC/Software. Systemet gir bedre koordinering ved å fremme informasjonsutveksling mellom avdelinger. Slik reduseres mengden manuelt arbeid som ofte skjer i siste liten og blir spesielt kostbart.
 

Enkelt system med større innsyn 
Syngineer gir en prosjektbasert tilnærming for brukere. Det er brukervennlig: »Enkel tilkobling mellom MCAD-programvaren og Eplan Electric P8 gjennom Syngineer. Systemet kan settes opp raskt og er lett å bruke», sier Max Lützel, Team Lead Consulting Syngineer. »Etter en kort innføring kan kollegaer for eksempel finne ut om motor fra konstruksjonsfasen ble skiftet ut senere i prosessen.» 

Med Syngineer får elektro ingeniøren først en tilleggs navigator i sitt vanlige arbeidsmiljø. Denne navigatoren knytter elektro ingeniøren sammen med kollegaer innen maskinteknikk på tvers av avdelinger. De to designavdelingene kan utveksle teknisk informasjon. Med Syngineer installert kan maskin- og elektroingeniørene fortsette å arbeide i sine egne systemer og samtidig koordinere og rapportere om eventuelle endringer f.eks. via den integrerte chattefunksjonen. Alternativt kan de også informeres om endringer via e-post. For øvrig kan innstillinger tilpasses med meldingssystem etter behov.

 

Sentral oversikt over innstillingsstatus 
Syngineer merker av en oppgaves eller forespørsels behandlingsstatus. Påfølgende endringer i utviklingsprosessen og deres status kan også ses for alle relevante ansatte. Systemene gir så informasjon om hvilke ansatte som har gjort hvilke forandringer. Slik får prosjektledere total oversikt over prosjektet og kan utforme «post hoc» kundekrav sentralt. Programvaren er tilgjengelig på tysk og engelsk - programvaren vil bli oversatt til flere språk. Tilgang via nettleser, smarttelefon, nettbrett eller bærbar PC støttes naturlig - helt nødvendig i globaliseringens tidsalder.

 

Skalerbart system 
En annen viktig praktisk fordel, med grunnlag skyteknologi er at eksterne partnere, kunder og leverandører lett kan integreres i utviklingsprosessen. En tilleggsfordel med skyarkitekturen er den fleksible bruker- oppsettet. Selskapene kan når som helst variere antall brukere etter behov og gi adgang til andre avdelinger, inkludert produksjon, oppstart og vedlikehold. 

Konklusjon 
Syngineer sikrer effektiv informasjonsutveksling og lagrer både tidsdata og forbedrer produktkvaliteten. Automatisk generering av sensor/utløser-lister med Syngineer gir enda større effektiviseringspotensial. Selskaper kan få arbeidstiden redusert med opptil 30 prosent, for ikke å nevne fordelen økt dokumentasjonskvalitet gir.

Optimalisert informasjonsflyt øker produktiviteten
Syngineer fører verdener sammen
Syngineer_ECAD.jpg: Syngineer dokumenterer prosjektstatusen - her sett fra elektrisk design. All informasjon kan utveksles mellom elektroteknikk og maskinteknikk. 

Optimalisert informasjonsflyt øker produktiviteten
Syngineer fører verdener sammen
Syngineer_MCAD.jpg: Endringer i det maskintekniske CAD-miljøet er nå oversiktelig og forståelig for elektroingeniørene.

Kilde: Eplan Software & Service

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 15 000+ IMP-følgerne